Stanovení dodatečné lhůty po nesplnění termínu

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Uzavřeli jste smlouvu, podle které mělo být zboží či služba ke konkrétnímu dni dodáno, a nestalo se tak? Poradit by vám mohl následující vzor.

Jak tento vzor použít?

Pokud váš smluvní partner nesplní svůj závazek ve sjednané lhůtě, popř. jiným způsobem v závazně určené lhůtě, nastávají pro něj právní důsledky prodlení dlužníka s plněním závazku. Vy, jako věřitel, mu můžete vyměřit dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění. Je užitečné vědět, že tato lhůta nemusí být nutně poskytnuta výslovně, chcete-li odstoupit, stačí dodatečnou lhůtu ke splnění poskytnout i mlčky. Pokud je ve vašem zájmu spíše plnění smlouvy, využijte tento vzor. Pokud dlužník nesplní ani v této lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit. Dlužník v prodlení dále odpovídá za škodu, která vám tímto prodlením může vzniknout. Jde-li o prodlení s plněním peněžního závazku, máte právo na úrok z prodlení. Pokud je ve smlouvě sjednána smluvní pokuta, můžete se domáhat jejího zaplacení.Přihlásit