Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou: neodstranitelná vada při převzetí

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Stará televize dosloužila. Nadšeně si přinesete domů novou a těšíte se na nevšední zážitky. Hned první zážitek sice nevšední je, ale ne podle vašeho očekávání – televizor odmítá přepínat programy. Následná reklamace ukáže, že problém nelze odstranit. V této chvíli máte dvě možnosti: smířit se s omezenou nabídkou jednoho programu, nebo s pomocí našeho vzoru odstoupit od kupní smlouvy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupil věc, u které se následně ukáže, že již při převzetí trpěla neodstranitelnou vadu. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona také skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Dále je rozporem s kupní smlouvou, když věc nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího. Je-li vada, která byla na věci již při převzetí, neodstranitelná, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor použijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy. Je-li vada, která byla na věci již při převzetí odstranitelná, použijte vzor „Rozpor s kupní smlouvou: vada výrobku“.Přihlásit