Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou: odlišnosti v množství a počtu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Přinesli jste si domů dvoukilové balení brambor a zjistili, že v síťce je jen 1,5 kg? Jste odkázáni jen na libovůli prodávajících, nebo se podobným rozporům můžete bránit?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupil věc a následně se ukáže, že věc či její obsah neodpovídají množství či počtu popisovaném prodejcem. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona také skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Rozpor s kupní smlouvou dále je, když věc nemá jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, pokud neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá a zejména že není bez vad.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou (resp. doplněním). Toto řešení bude zřejmě u odlišností množství a počtu obvyklé. Pouze není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor použijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy.Přihlásit