Jak testujeme uzená masa

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah masa: 30 %
  • obsah tuku: 15 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • PAH: 15 %
  • sůl a fosfáty: 10 %
  • obal a deklarace: 10 %

Celkové hodnocení bylo limitováno nedodržením deklarovaného obsahu masa.

Obsah masa byl určen výpočtovou metodou z analytických hodnot obsahu kolagenu, vody, tuku, popela, kolagenu a bílkovin. Množství vody bylo stanoveno gravimetricky po vysušení vzorku. Obsah popela byl stanoven gravimetricky po spálení vzorku. Množství bílkovin bylo zjišťováno Kjeldahlovou metodou, množství kolagenu bylo stanoveno fotometricky. Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po extrakci ze vzorku.

Přítomnost sójové bílkoviny byla ověřena biochemickou metodou ELISA za použití testovacích souprav pro stanovení sójové bílkoviny.

Obsah tuku byl zjištěn gravimetricky po extrakci ze vzorku.

Senzorické posouzení proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Deset hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť, vůni, vzhled a konzistenci od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Množství soli bylo vypočítáno na základě obsahu sodíku změřeného plamenovou atomovou absorbční spektroskopií. Obsah fosfátů jsme zjišťovali Kjeldahlovou metodou a gravimetricky.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme zjišťovali, zda zjištěné hodnoty obsahu masa, tuku a soli odpovídají deklarovaným údajům. Dále jsme v  seznamech složek sledovali deklarované použití barviv, škrobu, bílkovin a látek zvýrazňujících chuť a vůni.

Přihlásit