Reklamace výrobku

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Pračku, počítač, skříň, telefon, obuv, ale i zvíře, to vše je možné za určitých podmínek reklamovat. Uplatnit reklamaci můžete ústně na prodejně, v mnoha případech je ale vhodnější reklamovat písemně, např. s využitím tohoto vzoru.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud spotřebitel zakoupil zboží a v záruční době se na něm objeví vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci. U věcí, které se rychle kazí (např. pečivo, ale také řezané květiny), musí být reklamace uplatněna nejpozději den následující po koupi. Je-li na potravinách uvedena doba použitelnosti, končí záruční doba tímto datem. Spotřebitel nemůže uplatnit odpovědnost za vady, které sám způsobil, prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Jak tento vzor využít?

Reklamaci uplatní spotřebitel u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně prodávajícího s ohledem na sortiment, nebo v sídle prodávajícího. Pokud je v záručním listě uveden záruční servis, může spotřebitel výrobek reklamovat tam.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na odstranění vady (opravu), není-li to povaze vady neúměrné, může žádat výměnu věci.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu věci. Stejná práva má spotřebitel v případě výskytu více vad (tří různých vad najednou, popř. čtyř různých vad postupně), nebo když se vada po opravě opakuje (táž vada se vyskytne alespoň třikrát). Pokud vada neodstranitelná nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na slevu.

Svůj nárok (tedy to, co požaduje) uvede kupující při uplatnění reklamace (vzor přizpůsobte svému nároku).
Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty).


Ke stažení:

Reklamace výrobku

Přihlásit