TEST: Sušičky s tepelným čerpadlem jsou úspornější

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 7.9.2009   

Sušičky prádla patří ke spotřebičům s největší spotřebou elektrické energie v domácnosti. Sušičky vybavené tepelným čerpadlem jsou oproti běžným kondenzačním úspornější. Levné kondenzační sušičky jsou vhodné pro domácnosti, které prádlo nesuší často.
Časopis TEST podrobil zkouškám 11 sušiček, z toho dvě byly vybaveny tepelným čerpadlem. Ceny testovaných výrobků se pohybovaly od osmi do téměř čtyřiceti pěti tisíc korun. Všechny výrobky, které získaly hodnocení „dobře“, stojí přes dvacet tisíc. Levnější sušičky se umístily jako „uspokojivé“, přesto méně náročným uživatelům pro občasné použití mohou postačit.

Sušičky vybavené tepelným čerpadlem, původně vyvinuté pro velké provozy jako jsou nemocnice, v testu patřily mezi nejlepší jak z hlediska účinnosti sušení, tak spotřeby elektrické energie. Fungují na principu obrácené chladničky – odpadní teplo se pomocí tepelného čerpadla vrací zpět do okruhu a je dále využíváno pro sušení. Sušičky s tepelným čerpadlem jsou oproti minulosti již cenově dostupnější. „Model značky AEG, který získal hodnocení „dobře“, stojí dvacet dva tisíc korun, tedy tolik co srovnatelná kvalitní sušička bez tepelného čerpadla. Vzhledem k nižší spotřebě se takový přístroj při častějším používání rozhodně vyplatí,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.

Vedle vysoké spotřeby elektrické energie je problematickým místem sušiček mačkání prádla. Žádná z testovaných nedokázala prádlo usušit tak, aby vypadalo alespoň jako prádlo, které se sušilo na šňůře. Prádlo ze sušičky bude vždy viditelně pomačkané a žehlení i při použití funkce „snadné žehlení“ je tak zcela nezbytné.

Při výběru sušičky je výhodné sledovat, jaké má přídavné funkce. Praktický je časovač, který umí prodloužit sušicí cyklus, pokud se prádlo zcela nevysušilo. Možnost sušení při nižší teplotě nenabízí všechny sušičky. Tato funkce je výhodná zejména pro sušení jemného prádla, které by se při běžné teplotě sušení mohlo srazit.

Test sušiček vyšel v srpnovém vydání časopisu TEST. Kromě testu sušiček naleznete v srpnovém vydání také velký test sluchátek, test vrchem plněných praček, test barev na vlasy a srovnání nabídky pojištění odpovědnosti za škodu.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 519 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit