Řidičské průkazy: nejezdíte s neplatným dokladem?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2019

Nestává se často, abychom vás od čtení našeho článku odháněli a nabádali k provádění jiné činnosti. Patříte-li však mezi držitele řidičského oprávnění, na pár vteřin náš časopis odložte a do rukou vezměte svůj řidičský průkaz za účelem kontroly doby platnosti. V letošním roce totiž končí platnost téměř 440 tisícům těchto dokladů, přičemž více než polovina z nich zůstává stále nevyměněna. Není potřeba aktualizovat i ten váš?

Změn se v příslušné právní úpravě nedočkaly jen náležitosti týkající se řidičských průkazů, ale měnil se také například výčet předmětů v povinné výbavě vozidel. Od podzimu loňského roku tak s sebou již nemusíte vozit například náhradní pojistky a žárovky, v lékárničce pak může chybět kupříkladu plastová rouška, trojcípý šátek či náplasti s polštářkem. Jaká je tedy nejnovější podoba povinné výbavy vozidel? Ve vozidle s sebou musíte mít:

  • klíč na matice kol, příruční zvedák (hever) a rezervní kolo či lepicí sadu (kromě vozů vybavených indikací defektu a pneumatikami s možností nouzového dojetí),
  • výstražný trojúhelník,
  • reflexní vestu,
  • autolékárničku – od 1. října 2018 musí obsahovat obvaz hotový s jedním polštářkem, obvaz hotový se dvěma polštářky, náplast (hladká cívka), obinadlo škrtící pryžové, pryžové (latexové) rukavice, isotermickou fólii a nůžky. Nově také již není potřeba ji měnit jako celek kvůli končící expiraci.

Návštěva úřadů a vyřizování formalit nebývá příliš oblíbenou občanskou povinností. Kdykoli se blíží konec doby platnosti nějakého ze státní správou vydávaných dokladů, většina z nás cestu za úředníky odkládá až na nejzazší možné datum. Čas si tímto způsobem ovšem neušetříte, neboť posléze na úřadě strávíte hodiny čekáním mezi stejně smýšlejícími spoluobčany. Podobná situace nejspíše nastane v příštích měsících i u mnoha motoristů, kteří odkládají výměnu svých řidičských průkazů na poslední chvíli.

Na úřad pro novou kartičku

V letošním roce tedy uplyne doba platnosti velkého množství řidičských průkazů. Jelikož je doba jejich platnosti (kromě kombinace se skupinami C a D) stanovena na deset let, jedná se o průkazy vydané v roce 2009. Údaj určující, do kdy se můžete daným dokladem coby řidič legitimně prokazovat, naleznete na přední straně svého „řidičáku“, a to pod číselným znakem 4b, který uvádí právě datum platnosti. Kam zamířit v případě, že se současné datum v kalendáři blíží termínu vytištěnému na plastové kartičce?

Na jakýkoli úřad obce s rozšířenou působností. Pozitivní na tomto nepopulárním vyřizování formalit je skutečnost, že se celý administrativní proces od července loňského roku značně zjednodušil. Zatímco dříve bylo třeba přinést si s sebou klasickou papírovou fotografii pasového formátu, dnes již fotografii předkládat nemusíte.

Další novinkou, kterou jistě ocení především motoristé žijící mimo své trvalé bydliště, bylo částečné zrušení místní příslušnosti. Nově si tedy můžete řidičský průkaz vyřídit na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností (například na městském úřadu či magistrátu města), a tudíž již nemusíte cestovat do místa svého trvalého bydliště. Na pracovišti zvoleného úřadu lze takto vyřídit jakékoli změny související s řidičským oprávněním – ať už se jedná o vydání nového průkazu po autoškole, výměnu starého dokladu za nový, či obstarání průkazu s mezinárodní platností. U všech těchto klíčových záležitostí tak platí pouze zásada: „Kde si o vydání či změnu dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu.“

Co všechno je tedy nově potřeba k výměně řidičského průkazu s končící dobou platnosti? Připravte si:

  •  žádost o vydání řidičského průkazu (tu obdržíte na příslušném pracovišti),
  •  platný doklad totožnosti (občanský průkaz / cestovní pas),
  •  stávající řidičský průkaz (podléhající povinné výměně).

Každého žadatele jistě potěší, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je i nadále zdarma. Výjimkou je situace, kdy na vydání nového průkazu značně spěcháte a necháte si jej zhotovit ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů – v takovém případě činí správní poplatek 700 korun. Pokud vás ale čas netlačí a postačí vám vydání nového dokladu ve standardní lhůtě, na novou kartičku se můžete těšit do dvaceti dnů od podání žádosti, se kterou můžete zamířit na úřad obce s rozšířenou působností nejdříve tři měsíce před ukončením platnosti stávajícího průkazu.

Přihlásit