Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2022 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zakoupili jste kočárek, po měsíci jste ho museli reklamovat a od té doby už dva měsíce nosíte dítě na rukou, zatímco vám prodavačka každý týden sděluje, že se pan vedoucí k vaší reklamaci ještě nevyjádřil? Jistě můžete přizvat ku pomoci svalnatého tatínka. Také ale můžete od smlouvy odstoupit a za vrácené peníze koupit nový kočárek.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je použitelný pro situaci, kdy prodávající nedodrží zákonnou nebo smluvenou lhůtu pro vyřízení reklamačního řízení, které u něho kupující zahájil dovoláním se vady koupené věci a uplatněním některého z nároků, například opravy nebo výměny věci.

Zákon stanoví lhůtu 30 kalendářních dní pro vyřízení reklamace, strany smlouvy si mohou dohodnout lhůtu jinou, delší. Vyprší-li zákonná či smluvená lhůta, považuje se vada na zboží za neodstranitelnou a kupující může od kupní smlouvy odstoupit. Mohl by také požadovat výměnu za nový kus či přiměřenou slevu z ceny věci, což se může hodit tehdy, je-li věc k původnímu účelu použitelná. Je užitečné vědět, že 30denní či jiná lhůta pro vyřízení reklamace určená ve dnech začíná běžet vždy den následující po uplatnění reklamace a pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. O vyřízení reklamace má prodejce povinnost kupujícího informovat. Neučiní-li tak, je reklamace po uplynutí lhůty pro její vyřízení považována za nevyřízenou. Stejně tak je nevyřízenou reklamací reklamace vyřešená jen zčásti, tj. některé vady byly opomenuty nebo nebyly řádně odstraněny a věc po převzetí vykazuje stále ty samé vady.

Jak tento vzor použít?

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, obraťte se s využitím tohoto vzoru na prodávajícího (tedy ne např. na záruční servis). Zároveň můžete kontaktovat také Českou obchodní inspekci, která může postihnout prodávajícího pokutou za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace podle správních předpisů, nemůže ale zasáhnout do vašeho vztahu s prodávajícím a přinutit ho, aby vaši reklamaci vyřídil.
 Přihlásit