Kontroly hraček ve více než polovině případů zjišťují nedostatky

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.8.2019   

Česká obchodní inspekce v prvním letošním čtvrtletí provedla 458 kontrol hraček určených pro děti. Porušení předpisů zaznamenala v téměř 300 případech. 

V prvních třech měsících roku 2019 ČOI kontrolovala dodržování nařízení o technických požadavcích na hračky. Celkem bylo provedeno 458 kontrol hraček, a to přímo u výrobců, ale také dovozců do EU a distributorů hraček. 299 kontrol odhalilo porušení právních předpisů. 

V rámci zmiňovaných kontrol bylo prověřeno 1487 modelů hraček, nedostatky vykazovalo 733 z nich. Konkrétně šlo o tyto prohřešky (u některých výrobků bylo odhaleno hned několik nedostatků najednou):

  • ve 495 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci výrobce hračky
  • ve 360 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
  • ve 322 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • v 315 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)
  • ve 240 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

dTest veškeré nebezpečné výrobky eviduje v pravidelně aktualizované databázi nebezpečných výrobků, která v současnosti čítá již 21 000 položek. Zdrojem informací je evropská databáze RAPEX, české dozorové orgány i výsledky testů našeho časopisu.

Přihlásit