Green NCAP – ekologické zkoušky automobilů 2019

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Publikováno v časopise 8/2019

Zátěž automobilového průmyslu na životní prostředí patří k velkým tématům dnešní doby. Ekologičnost aut je předmětem zájmu motoristů i samotných automobilek. Vozů s alternativními druhy pohonu přibývá. Iniciativa Green NCAP si vytyčila smělý cíl – podrobně prověřovat zátěž, jakou pro přírodu představují nové automobily s různými typy pohonu. Představujeme vám prvních 17 výsledků.

Green NCAP je název nového nezávislého programu podporovaného spotřebitelskými organizacemi (svým dílem se na programu účastní také dTest) a vládami zemí Evropské unie. Jeho cílem je motivovat automobilky k výrobě vozů, které jsou „zelené“, tedy neprodukují vysoké množství škodlivin a mají co možná nejúčinnější motor – nespotřebovávají velké množství paliva nebo, v případě elektrických aut, kilowatthodin.

V posledních dekádách počet aut na evropských silnicích prudce rostl. Vzhledem ke zvyšujícím se počtům občanů cestujících osobními vozy se objem emisí i přes technologický pokrok nedaří snižovat v takovém objemu, jako se očekávalo. V současnosti platí, že každý automobil prodaný na našem trhu musí splňovat řadu emisních testů. Tyto regulace však nijak neodměňují ty automobilky, které šly v ochraně životního prostředí dál a nespokojily se pouze s hraničními hodnotami emisních norem.

Iniciativa Green NCAP se emisními normami inspiruje a v rámci svých přísných testů je výrazně rozšiřuje. Výsledkem je srovnání podávající přesné informace o skutečné (ne)ekologičnosti vozů různých motorizací, značek i tříd.

Hon za hvězdičkami

Hodnocení Green NCAP se od našich běžných testů liší. Celkovou známku neudělujeme v procentech, nýbrž hvězdičkách – nejvyšší počet je pět hvězd, nejnižší nula. Hvězdičkové hodnocení představuje nejjednodušší možnost srovnání ekologičnosti aut. Hvězdy udělujeme na základě výsledků ve dvou stěžejních skupinách zkoušek: indexu čistoty vzduchu a indexu energetické účinnosti.

Index čistoty vzduchu na škále od nuly do deseti bodů indikuje schopnost automobilu regulovat objem vylučovaných škodlivin. Vylučované emise měříme v laboratoři i na skutečných silnicích. Laboratorní testy probíhají na válcovém dynamometru, díky kterému můžeme simulovat různé typy jízd – se studeným motorem (když vyjedete z garáže), se zahřátým motorem, jízdu ve sportovním i eko režimu a jízdu na dálnici.  Zjišťujeme množství několika základních typů škodlivin – nespálených uhlovodíků, oxidu uhelnatého, oxidů dusíku (oxidu dusnatého a dusičitého) a pevných částic (prachu, sazí nebo kouře, zkrátka viditelných částí vyfukovaných látek).

Zkoušky v laboratoři doplňujeme jízdou na silnici. Emise jsou měřeny pomocí metodologie PEMS+, což je značně rozšířená a zpřísněná varianta nové homologační silniční zkoušky RDE. Jezdí se v různých nadmořských výškách (0–1300 m n. m.), na různých površích a za různých teplot (-7 až 35 °C), přičemž sbíráme informace o emitovaných oxidech dusíku, oxidu uhelnatém a pevných částicích.

Energetická účinnost značí, kolik paliva nebo elektřiny vůz spotřebovává v různých situacích. Účinnost motoru zjišťujeme při výše zmíněných laboratorních testech.

Metodologie Green NCAP se v průběhu času bude výrazně vyvíjet a známkování zpřísňovat. V praxi to bude znamenat, že automobil se třemi hvězdami otestovaný řekněme v roce 2022 bude pro životní prostředí představovat výrazně menší zátěž než stejně hodnocený vůz zkontrolovaný podle letošního testovacího programu. Počítá se také s tím, že zohledňována nebude pouze provozní šetrnost, ale přihlédne se k celému životnímu cyklu auta – zátěži na výrobu, provoz i likvidaci každého vozu. Výsledky nově otestovaných vozů v dohledné budoucnosti naleznete také na našem webu.

Co znamenají hvězdy

5 hvězd: Po všech stránkách výborné výsledky – velmi nízká spotřeba paliva nebo elektřiny a velmi nízké nebo žádné emise. Jde o vozy vybavené systémy výrazně regulující jak zplodiny a velmi účinnými motory.

4 hvězdy: Vůz, který má při provozu nízké dopady na životní prostředí, je vybaven technologií na snižování emisí a paliva.

3 hvězdy: Celkově nijak výrazné negativní dopady na životní prostředí, v případě použití modernější technologie na snížení emisí a spotřeby paliva by mohlo být uděleno lepší hodnocení.

2 hvězdy: Automobil by bylo vhodné vybavit technologií na snížení emisí a spotřeby. Existuje prostor pro zlepšení.

1 hvězda: Pouze dostatečná ochrana životního prostředí. Výsledek poukazuje na kompromisy, které výrobce při vývoji podstoupil. Velký prostor pro zlepšení.

0 hvězd: Vůz jen těsně splňuje homologační emisní normy. Technologie na snižování emisí a spotřeby bývá zastaralá.

Ke stažení:

Green NCAP 2019

Přihlásit