Jak testujeme světlé ležáky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • extrakt původní mladiny: 25 %
  • senzorické hodnocení: 40 %
  • mykotoxiny: 10 %
  • glyfosát: 10 %
  • obal a deklarace: 15 %

Obsah mykotoxinů deoxynivalenolu, deoxynivalenol-3-glukosidu, ochratoxinu A a HT-2 jsme zjišťovali metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Pesticid glyfosát jsme měřili metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Extrakt původní mladiny byl zjištěn výpočtem z naměřených hodnot obsahu alkoholu, zdánlivého extraktu a skutečného extraktu.

V hodnocení obalu a deklarace jsme porovnávali zjištěné hodnoty extraktu původní mladiny a alkoholu s údaji na etiketách.

Senzorické hodnocení provedl panel 10 hodnotitelů. Cílem bylo určit, zda předložené vzorky odpovídají specifikům světlého ležáku českého stylu.

Vzorky se podávaly vychlazené na 10 °C až 12 °C, což je teplota, která pivu zachová jeho osvěžující ráz a zároveň dává vyniknout všem těkavým vonným a chuťovým látkám. Při ochutnávce hodnotitelé sledovali plnost, vyváženost, doznívání chuti, příjemnost vůně a chuti, a příjemnost a intenzita hořkosti, intenzitu ovocné, obilné, chmelové, sladké a kyselé chuti. Známkoval se celkový dojem a na závěr čtveřice hodnotitelů sepsala ke každému pivu krátké shrnutí.

Přihlásit