Jak testujeme dětské cyklovozíky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • jízdní zkoušky: 35 %
  • obsluha: 25 %
  • komfort dítěte: 20 %
  • bezpečnost: 10 %
  • odolnost: 5 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Jízdní zkoušky

Pětice vyškolených laiků obou pohlaví, různého věku a fyzické zdatnosti byla zvolena pro praktické zkoušky. Před samotnou jízdou měli všichni zkoušející čas se s výrobkem blíže seznámit a pročíst si návod k obsluze. Platí, že všechny osoby si postupně vyzkoušely veškeré testované modely. Samotné jízdy probíhaly na všech běžných podkladech – na asfaltu i na nezpevněných cestách s překážkami v podobě kořenů a kamení. Přejíždělo se i přes obrubníky a podobné překážky. Část jízd probíhala na rovině, část v kopcích. V prostoru pro cestující seděly děti, případně figuríny. Jezdilo se s nákladem i bez.

Známkovalo se hned několik jízdních charakteristik: snadnost rozjezdu, lehkost jízdy na rovině i v kopci v různých rychlostech, manévrovatelnost nebo brzdění v různých situacích. Vzhledem k tomu, že většinu vozíků lze po namontování předního kolečka či koleček používat také jako sportovní kočárek, jsme se podívali i na jízdní vlastnosti v této variantě.

Obsluha

Posouzení zevrubnosti, srozumitelnosti a úplnosti návodu k použití, snadnosti sestavení, skládání a převážení, připojení a odpojení ke kolu, vkládání a poutání dětského pasažéra, ukládání jiného nákladu či čistění.

Komfort dítěte

Zaznamenávali jsme všechny nalezené nedostatky sedačky i opěrky včetně polstrování. Za úkol měli oznámkovat i výhled z vozíku a stabilitu dítěte, tedy zda dítě v sedačce nelítá ze strany na stranu. Ke slovu přišlo také měření. Zkoumalo se, zda je prostor pro sezení dostatečně široký nebo zda dítě není posazeno příliš hluboko. Měřen byl rovněž prostor pro nohy a ramena a také úhel posezu – ten by neměl být příliš ostrý ani tupý. Při maximálním sklopení jsme naopak oceňovali co nejtupější úhel, aby si děti mohly v případě potřeby pohodlně zdřímnout.

Na jízdním komfortu se vysokou měrou podepisuje i provedení podvozku, respektive odpružení. Do vozíku jsme vložili figurínu simulující dítě vážící 15 kg a umístili jej na jedoucí pás, který umí napodobovat jízdu po nerovném povrchu. Sledovali jsme, zda se figurína nadměrně nenatřásala nebo zda nedocházelo ke kontaktu s rámem či jinými pevnými částmi. Kvality odpružení jsme si všímali také při jízdních zkouškách s opravdovými dětmi.

Nechyběla zkoušky ochrany před povětrnostními vlivy – zaznamenávali jsme, jak vozík umí převážené děti chránit před sluncem a deštěm a zda mají malí pasažéři zajištěn přístup čerstvého vzduchu.

Bezpečnost

Známkování viditelnosti vozíku na vozovce, hodnocení bezpečnostních pásů včetně zátěžových zkoušek, zjišťování prostoru pro hlavu, nebezpečí převrácení a pevnosti konstrukce a táhla. Vozík byl dále podrobně prohlédnut, aby mohla být vyloučena přítomnost špičatých či ostrých částí.

Odolnost

Byla zjišťována pomocí kontroly stavu po delších jízdách na nerovném povrchu. Zjišťována byla také odolnost před povětrnostními vlivy.

Nežádoucí látky

Testování na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátů, zpomalovačů hoření, organocínových sloučenin a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem.

Přihlásit