Cestujte jištěni cestovním pojištěním

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2019

Naše červnová finanční rubrika každoročně patří tématu cestování a ani letošní rok nebude výjimkou. Touha po nevšedních zážitcích a objevování nových míst je zcela pochopitelná, co se však dá pochopit již méně, je jistá netečnost mnohých odvážlivců ke sjednání cestovního pojištění. Proč je vhodné tento produkt rozhodně neopomíjet a v jakých případech vám může pomoci?

Přítel na telefonu

Běžnou součástí cestovního pojištění je takzvaná asistenční služba. Ta funguje na bázi telefonické platformy pro případy, kdy se během zahraničního pobytu ocitnete v nouzi. Vyškolení operátoři vám jsou schopni nejen poradit, kde se nachází nejbližší smluvní zdravotnické zařízení, ale také například zajistit repatriaci zpět do vlasti.

Svoji poznávací či pobytovou dovolenou můžete mít naplánovanou do sebemenšího detailu, přesto mohou prakticky kdykoli nastat nevítané okolnosti, které jen stěží ovlivníte – třeba špatné šlápnutí, ztráta zavazadel nebo zranění třetí osoby vašimi ratolestmi. Cestovní pojištění sice samotným nepříjemným událostem pochopitelně nezabrání, ale dokáže značně snížit jejich finanční dopady. Stačí si tedy jen před odjezdem rozmyslet, zda se vydáte cestou zanedbatelných výdajů v podobě pojistného, nebo budete riskovat případné, mnohdy až statisícové následné náklady.

Křehké zdraví

Základní složkou tohoto pojistného produktu je pojištění léčebných výloh. Jak již název napovídá, jeho účelem je krytí nákladů zdravotní péče v případě akutního onemocnění nebo úrazu. Že vám to připomíná naše zdravotní pojištění? Nejste daleko od pravdy, pojištění léčebných výloh v případech neodkladného ošetření se de facto skutečně dá připodobnit k tuzemskému veřejnému zdravotnímu pojištění.

Kdo z turistů si ovšem porovná pouze účel těchto dvou zdánlivě podobných pojištění, ale již nezjišťuje podmínky nároku jejich čerpání, může být v případě nutnosti zahraničního ošetření nemile překvapen. Co máme na mysli zmíněnými podmínkami nároku na čerpání?

Mnoho cestovatelů vyjíždí za hranice s mylnou domněnkou, že pokud by skutečně zdravotní péči na cizí půdě potřebovali, bohatě jim k nároku na ni postačí „modrá kartička“ – tedy Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Tento doklad přece obsahuje v názvu pojem „evropský“ a navíc disponuje hvězdným symbolem Evropské unie. Zdání ovšem klame. Nároky z průkazu pojištěnce jsou totiž v plném rozsahu uplatnitelné pouze na našem území.

Co čeká dobrodruhy, kteří lékařskou péči v zahraničí vyhledají skutečně jen s touto kartičkou pojištěnce? Zásadním omezením je skutečnost, že ošetření jim může být poskytnuto (respektive proplaceno) jen v těch evropských zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. V ordinacích privátních lékařů či jiných soukromých zařízeních, v nichž obzvláště v případě mnoha jihoevropských států bývá péče kvalitnější, se k úhradě zdravotních služeb průkaz pojištěnce použít nedá.

Další útrapou by byl limit proplacené částky. Pokud by totiž cena ošetření v zahraničí byla vyšší, než kolik by stála stejná péče u nás, rozdíl mezi těmito částkami by si musel pacient zaplatit z vlastních zdrojů. Česká zdravotní pojišťovna (ať jste pojištěncem kterékoliv z nich) za vás totiž následně uhradí náklady za lékařskou péči pouze do takové výše, kolik by totožné ošetření stálo na území České republiky.

Ceny některých, byť jen banálních zákroků zdravotní péče bývají v zahraničí na naše poměry velmi vysoké. I kdyby tedy mělo vaše cestovní pojištění obsahovat jen jedinou složku – pojištění léčebných výloh, v každém případě doporučujeme nespoléhat na to, že jste „dítětem štěstěny“, ale toto pojistné krytí zcela jistě uzavřít.

Od ztraceného kufru po únos letadla

Cestovní pojištění se obvykle nabízí jako balíček několika nejrozšířenějších rizik. Kromě nákladů na zdravotní péči je možné pojistit se proti poměrně častým, ale i vcelku kurióz­ním situacím, jež by vám mohly způsobit majetkovou, finanční či psychickou újmu. Krytí jakých rizik nabízejí pojišťovny nejčastěji?

Cestovní pojištění se obvykle skládá z následujících složek pojistné ochrany:

  •  úrazové pojištění,
  •  pojištění cestovních zavazadel,
  •  pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu,
  •  pojištění storna zájezdu.

Balíček těchto pěti základních rizik můžete v případě zájmu pochopitelně i rozšířit – dostupné bývá například pojištění zpoždění letu či zavazadel, pojištění rizikových sportů či v nadpisu zmíněný únosu letadla, u něhož se pojistné plnění odvíjí od doby trvajícího únosu.

My si ovšem přiblížíme výše uvedená běžnější rizika, mezi která jednoznačně patří například úraz. Úrazové pojištění poskytuje finanční „náplast“ v případě úrazu, jeho trvalých následků nebo smrti následkem úrazu. Prokázání pojistné události bývá obyčejně bez komplikací, pozor si dejte pouze na definici pojmu úraz, která se může napříč pojišťovnami mírně odlišovat.

Užitečnou složkou, kryjící případné majetkové újmy, je pojištění cestovních zavazadel. To se vztahuje na ztrátu, odcizení, poškození či zničení vašich zavazadel (a potažmo také věcí osobní potřeby v nich obsažených), avšak každá pojišťovna mívá zároveň stanovený rozsáhlý seznam předmětů, jež jsou z plnění vyloučeny. Které to jsou? V podstatě ty nejcennější. Ve výlukách běžně bývají osobní doklady, nosiče záznamů nebo přístroje audiovizuální techniky. Před sjednáním pojištění se tedy vyplatí porovnat odstavec výluk právě této složky pojistného krytí.

Ve vašem cestovním balíčku by rozhodně nemělo chybět ani pojištění odpovědnosti za škodu. Může vám totiž ušetřit až milionové náklady v případech, kdy třetí osobě způsobíte vy, vaše děti či vaši domácí mazlíčci újmu na zdraví nebo majetku. Tento základní rozsah je všem pojistitelům společný, vybírejte proto podle krytí, které je vám pojišťovna schopna poskytnout navíc – kupříkladu následná náhrada ušlého zisku a ztížení společenského uplatnění poškozeného, nebo naopak náklady na právní zastoupení a obhajobu vás coby pojištěného.

Pro případ, že se zahraniční cesty nebudete moci z vážných důvodů zúčastnit, poslouží pojištění storna zájezdu. I u této složky se vyplatí porovnat konkurenční nabídky a zjistit, jaké nastalé situace produkt kryje. Již dávno totiž neplatí, že se storno vztahuje pouze na cesty zrušené ze zdravotních důvodů – na pojistné plnění máte často nárok také například v případě závažných rodinných, pracovních či osobních důvodů.

Některé výluky vztahující se ke konkrétním složkám pojistného krytí jsme si zde sice nastínili, avšak v porovnání s množstvím nástrah v podmínkách produktů se jedná jen o nepatrný zlomek. Navíc nezapomínejte, že většina pojistných podmínek je strukturována na všeobecnou a doplňkovou část, a výluky se nacházejí v obou z nich.

Kolik vás bude stát cestovní pojištění u deseti vybraných pojišťoven?

V příkladu počítáme s variantou balíčku, který obsahuje všech pět složek pojistného krytí (viz záhlaví tabulky). Pojištěným je dospělá osoba (běžný turista) ve věku 30 let, která vycestuje do členského státu Evropské unie. Varianty pobytu jsou jednodenní, sedmidenní a celoroční. Hodnota zájezdu (pro účely stanovení pojištění storna zájezdu) činí 25 000 Kč.
pojišťovna
název produktu
pojištění léčebných výloh
úrazové pojištění
(trvalé následky / smrt úrazem)
pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti (zdraví / majetek)
pojištění storna zájezdu
1 den
7 dní
celoroční (mimo storna)
Allianz pojišťovna Optimal neomezeně 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 10 mil. Kč / 5 mil. Kč 80% 994 Kč 1178 Kč 5314 Kč
AXA pojišťovna Komfort 5 mil. Kč 500 000 Kč / 250 000 Kč 20 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil. Kč 90% 783 Kč 985 Kč 5924 Kč
Česká podnikatelská pojišťovna Komplet 2,5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1,5 mil. Kč / 300 000 Kč 80% 261 Kč 387 Kč 2818 Kč
Česká pojišťovna Standard 25 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 20 000 Kč 10 mil. Kč (souhrnně) 80% 559 Kč 918 Kč 7195 Kč
ČSOB Pojišťovna Nejoblíbenější 7 mil. Kč 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 4 mil. Kč / 2 mil. Kč nelze sjednat online 33 Kč 233 Kč 12 088 Kč
ERV Evropská pojišťovna Sbaleno (K moři) 3 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil. Kč 80% 915 Kč 1045 Kč 2790 Kč
Kooperativa pojišťovna Kolumbus Klasik 5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 30 000 Kč 4 mil. Kč (souhrnně) 80% 713 Kč 940 Kč 9711 Kč
Pojišťovna VZP Basic OPTIMAL 3 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 10 000 Kč 2 mil. Kč (souhrnně) nelze sjednat online 33 Kč 227 Kč 6597 Kč
Slavia pojišťovna Turista 5 mil. Kč 200 000 Kč (souhrnně) 15 000 Kč 1 mil. Kč (souhrnně) nelze sjednat online 20 Kč 136 Kč 1950 Kč
UNIQA pojišťovna STANDARD (K5) 5 mil. Kč 300 000 Kč / 150 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč (souhrnně) 80% 410 Kč 536 Kč 6124 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 20. 5. 2019 a jsou čerpány z webových stránek pojišťoven. Do srovnání byli zařazeni vybraní pojistitelé, kteří umožňují online kalkulaci. Rozsah pojistného krytí a další podrobnosti jednotlivých složek se liší v závislosti na pojistiteli, jejich přesné znění vždy naleznete v pojistných podmínkách příslušného produktu.


Přihlásit