Podmínky kurzů pro podnikatele pořádaných spotřebitelskou organizací dTest

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

1) Základní informace a platební podmínky

Kurzy pořádá dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, IČ: 45770760. Kontaktní e-mail pro účely organizace kurzů: kurzy@dtest.cz.

Přihlášení na kurz vám bude po převzetí a zaevidování přihlášky potvrzeno e-mailem. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude vaše přihláška doručena. Kurz se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity kurzu nebo nedostatečného počtu přihlášených vám nabídneme náhradní termín nebo jiný kurz, případně zrušení přihlášky.

V případě objednávky pro osoby, které nejsou shodné s osobou objednatele, prohlašujete, že jste oprávněni za další osoby jednat v souvislosti s přihláškou a se zpracováním osobních údajů.

Fakturu vám zašleme ve chvíli, kdy bude naplněna minimální kapacita kurzu. Platbu včetně DPH proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Platby v hotovosti v místě konání kurzu nejsou možné, stačí uhradit fakturu do uvedeného data splatnosti.

Cena kurzu zahrnuje drobné občerstvení, nápoje a materiály.

Tři dny před termínem konání kurzu vám e-mailem zašleme pozvánku s upřesněním místa jeho konání a další důležité informace o kurzu. Bližší informace naleznete rovněž na webových stránkách www.dtest.cz/kurzy.

Vyhrazujeme si právo na případnou změnu lektora, místa konání nebo na zrušení kurzu. O všech změnách vás budeme informovat telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Tímto berete na vědomí, že můžeme v průběhu kurzu pořizovat fotografie i k dalšímu využití v rámci propagace kurzu (zveřejňování na webových stránkách a sociálních sítích). Fotodokumentace bude pořizována tak, aby na ní nebylo možné identifikovat účastníky kurzu. V případě jiného druhu záznamu budete informováni při prezenci.

Dále berete na vědomí, že na kurzu je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazujete se tento zákaz respektovat. Zákaz se nevztahuje na pořizování fotografií jednotlivých snímků prezentace či dalších materiálů pro vlastní potřeby. V případě rozsáhlejšího záznamu je nutná domluva s lektorem.

2) Slevy z kurzovného

Sleva vám bude automaticky odečtena na vystavené faktuře. Uvedené slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín kurzu. Objednávky od jedné organizace na více kurzů se nesčítají.

  • 10% slevu získáte při odeslání přihlášky pro 2 až 5 účastníků.
  • 20% slevu získáte při odeslání přihlášky pro 6 a více účastníků.
  • 20% slevu získávají držitelé Značky kvality dTest a držitelé značky dTest obchodní podmínky.

3) Storno podmínky

Přihláška na kurz je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním kurzu. Zrušení přihlášky musí být provedeno na e-mail: kurzy@dtest.cz.

Na kurz je možné vyslat náhradní osobu. Vždy je možné se také domluvit na náhradním termínu kurzu či na jiném kurzu, pokud je to z kapacitních a organizačních důvodů možné.

Stornopoplatky při zrušení účasti (kalendářní dny):

  • zrušení 14 a více dní předem: bez poplatku,
  • zrušení 14 až 7 dní předem: 50 % z ceny kurzu,
  • zrušení 7 dní až 3 dny předem: 75 % z ceny kurzu,
  • zrušení méně než 3 dny předem: 100 % z ceny kurzu.

Přihlásit