Jak testujeme barvy na vlasy

V testu: 14 barev na vlasy s deklarací trvanlivosti barvy a dokonalého krytí šedin.
Ceny: v obchodní síti, červenec 2009

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Výsledek barvení 35 %, stav barvy po 4 týdnech 35 %, stav vlasů po barvení 15 %, aplikace barvy 10 %, deklarace (varovná upozornění, použité látky) 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Byla-li přesnost barvy »uspokojivá« nebo horší, hodnocení výsledku barvení nemohlo být lepší; celkové hodnocení kvality pak mohlo být maximálně o půl známky lepší. Pokud bylo barvení hodnoceno jako »nedostatečné«, nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší.
  Byla-li trvanlivost barvy hodnocena jako »dostatečná«, nemohlo být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na stav vlasů po čtyřech týdnech lepší.
 • Obecně k testu
  Každou z testovaných barev zkoušelo 30 žen; do testu bylo celkem zapojeno 420 dobrovolnic. Dva kadeřníci poté posuzovali, jak barvení dopadlo, a prováděli statistické vyhodnocení. Doplňující laboratorní zkoušky: barvení pramínků středně jemných přírodních vlasů typu Euro.
 • Výsledek barvení
  Praktický test: dva kadeřníci hodnotili přesnost obarvení vlasů podle barevné škály na balení výrobků, rovnoměrné rozložení barvy a překrytí šedin. Laboratorní zkoušky: posouzení barvených pramínků Euro (s 50 a 80% podílem šedin), dále rovnoměrnost rozložení barvy na definovaně poškozených pramíncích.
 • Stav barvy po 4 týdnech
  Praktický test: po 4 týdnech (při mytí vlasů každý 2. den) posuzovali kadeřníci trvanlivost barvy, rovnoměrnost a překrytí šedin. Laboratorní test: odolnost barev při mytí vlasů na definovaně poškozených pramíncích přírodních vlasů Euro, dále odolnost barev vůči působení světla po definovaném ozáření nabarvených pramínků ultrafialovým světlem.
 • Stav vlasů po barvení
  Praktický test: snadnost rozčesávání, subjektivní pocit při omaku vlasů za mokra a za sucha, lesk. Laboratorní test: rozčesávání a lesk zkušebních pramínků Euro.
 • Aplikace barvy
  Praktický test: příprava barev, konzistence, nanášení, rozložení barvy na vlasech, vymývání barvy po aplikaci, zbarvení pokožky hlavy. Došlo-li k zabarvení textilií barvou z vlasů, posuzovala se snadnost, resp. obtížnost odstranění skvrn (dle normy DIN 54 021).
 • Deklarace
  Hodnocení návodu k použití (srozumitelnost, úplnost, čitelnost) a výstražných upozornění.

Přihlásit