Pojištění psů a koček

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2019

Pokud máte doma psa nebo kočku, možná vašeho mazlíčka potkala i nečekaná nemoc či úraz. A tak již víte, kolik vás léčba stála peněz. Jestliže takovou zkušenost prozatím nemáte, určitě si umíte představit, že náklady na veterinární péči mohou být skutečně velmi vysoké. Někteří z vás proto přemýšlí nad tím, zda by nebylo vhodné pojistit svého mazlíčka pro případ nějakého onemocnění nebo úrazu. Podle čeho vybírat takové pojištění?

Pojištění zvířat nabízí v dnešní době několik pojišťoven. Pojistit je možné nejen hospodářská zvířata, ale i domácí mazlíčky – podle běžně dostupné nabídky však obvykle pouze psy a kočky. Při výběru pojištění psa nebo kočky doporučujeme vždy podrobně prostudovat nabídky více pojišťoven, věnovat pozornost podmínkám a rozsahu pojistného krytí i výlukám z pojištění a přepočítat si výši pojistného na konkrétní zvíře. Nabídka pojištění je rozmanitá a pro každého domácího společníka může být vhodný jiný pojistný produkt.

Podle čeho si vybrat konkrétní pojištění?

Mezi základní podmínky, při jejichž dodržení je možné psa nebo kočku pojistit, patří dosažení stanoveného věku, identifikace zvířete (čipování či tetování), absolvování stanovených očkování, dobrý zdravotní stav a vhodné podmínky pro chov. Nyní se společně podívejme na jednotlivé podmínky.

Věk a velikost zvířete

Dolní hranice věku štěněte či kotěte, u kterého lze pojistit veterinární péči, bývá v rozmezí od osmi týdnů do šesti měsíců. Většina pojišťoven má stanovenou také horní hranici věku pro možnost sjednání pojištění. Horní hranice věku psa, kterého je možné pojistit, bývá někdy omezena nejen samotným věkem, ale kombinací s jeho velikostí. U starších psů větších plemen je nabídka pojištění menší než u starších psů malých plemen. U koček není rozhodující jejich velikost, ale pouze věk. Horní hranice věku pro uzavření pojištění veterinární péče pak bývá zpravidla osm let.

Označení zvířete

Pojišťovny požadují, aby pro pojištění veterinární péče bylo zvíře označeno buď mikročipem, nebo tetováním. Některé pojišťovací ústavy pojistí veterinární péči psa nebo kočky s průkazem původu, jinde do pojištění přijmou i „nepapírové jedince“. Obdobná situace nastává i u pojištění pro případ úhynu nebo utracení. U některých pojišťoven pak sice pojistí veterinární péči mazlíčka bez průkazu původu, ale pro pojištění úhynu nebo utracení je již takový průkaz vyžadován.

Očkování

Další podmínkou, aby pojišťovna pojistila vašeho psa nebo kočku, je, že zvíře musí být očkováno. Rozsah požadovaných očkování se však výrazně liší. Některé pojišťovny vyžadují pouze povinné očkování, jiné uvádějí seznam nemocí, proti kterým musí být mazlíček očkován. Zpravidla to bývají očkování doporučovaná veterináři.

Povinné očkování je upraveno v zákoně o veterinární péči, kde je stanoveno, že chovatel musí zajistit, aby byl pes ve stáří od tří do šesti měsíců očkován proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován.


Jaké druhy pojištění je možné uzavřít?

Většina pojišťoven, které poskytují pojištění psů nebo koček, nabízí zejména tyto základní druhy pojištění:

  •  pojištění léčení úrazu nebo nemoci,
  •  pojištění pro případ uhynutí nebo utracení,
  •  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným zvířetem.

U pojištění léčení úrazu nebo nemoci je nabídka pojišťoven různorodá, zejména co se týká výše spoluúčasti a horní hranice pojistného plnění. U některých plemen je vyšší pravděpodobnost, že onemocní určitou nemocí, která se u daného plemene vyskytuje častěji, a jelikož je léčba mnohdy finančně náročná, je vhodné vybrat pojištění s vyšším pojistným plněním. Pojišťovny uhradí zpravidla nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s akutním onemocněním, prvotním vypuknutím chronického onemocnění a úrazem. Pojištěny jsou obvykle náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci a předepsané léky.

Při výběru pojistného produktu nezapomeňte na výluky z pojištění. Mezi ně patří třeba dědičné nebo vrozené nemoci, preventivní či kosmetické zákroky, gravidita, léčení chronického onemocnění. Dále obvykle nejsou hrazeny například preventivní prohlídky, náklady na odčervení, očkování, kastraci a ošetření chrupu.

U pojištění pro případ úhynu nebo utracení je někdy požadován průkaz původu a pojišťovny mají stanoven maximální limit plnění. Některé pojišťovny nehradí úmrtí v důsledku březosti, porodu nebo transplantace, jiné naopak uhradí i náklady v případě úhynu z těchto důvodů.

Co se týče pojištění odpovědnosti, vztahuje se na povinnost k náhradě škody, kterou způsobí pes nebo kočka jiné osobě na zdraví či majetku. Tento druh pojištění může mít jinou horní hranici věku, než je tomu u pojištění veterinární péče. Při sjednávání tohoto pojištění věnujte pozornost tomu, zda se vztahuje pouze na území České republiky, nebo zda je odpovědnost za škodu pojištěna i v zahraničí.

Úhrada veterinární péče pojišťovnou

V nabídce pojištění domácích mazlíčků je i takové, u kterého neplatí ošetření veterinářem majitel zvířete, ale přímo pojišťovna. Ta má partnerskou síť veterinářů, u kterých můžete svého mazlíčka nechat ošetřit. Na místě zaplatíte pouze spoluúčast a zbytek uhradí pojišťovna přímo veterináři. V akutním případě ohrožujícím zvíře na životě může být ošetření provedeno libovolným veterinářem.

Jaké jsou další možnosti pojištění?

Domácího mazlíčka si můžete pojistit i pro případ dalších nenadálých situací. Těmi jsou například:

  •  pojištění pro případ ztráty nebo odcizení,
  •  pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete,
  •  pojištění nákladů na opatrování zvířete v případě hospitalizace majitele,
  •  pojištění nadstandartních nákladů na léčení úrazu nebo nemoci.

Některé pojišťovny nabízejí „luxusnější“ verze pojištění, jako je třeba pojištění nadstandardních nákladů na léčení úrazu nebo nemoci zahrnující ošetření chronického onemocnění nejen v souvislosti s prvním výskytem, náklady na léčbu akupunkturou, homeopatií, bylinnou léčbou, chiropraktickou manipulací. U pojištění pro případ ztráty nebo odcizení pojišťovna uhradí pořizovací hodnotu zvířete nebo obvyklou tržní cenu. U pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete uhradí náklady na inzerci nebo náklady spojené s opatrováním zvířete do doby předání majiteli. Pokud bude hospitalizován chovatel, který má pojištěny náklady na opatrování zvířete, pojišťovna tyto náklady uhradí za dobu hospitalizace.

Srovnání pojištění psů a koček v nabídkách jednotlivých pojišťoven

pojišťovna
druh zvířete
věk zvířete
pojištění veterinární péče
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem
pojištění pro případ úhynu nebo utracení
pojištění pro případ ztráty nebo odcizení
pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete
pojištění nákladů na opatrování zvířete
Colonnade Insurance pes, kočka od 3 měsíců ano, pro případ úrazu ano ne ne ne ne
Česká pojišťovna pes, kočka od 3 měsíců; kočka do 8 let; pes do 40 kg do 8 let; pes nad 40 kg do 4 let ano ano ano, u psa s průkazem původu nebo výcvikem, u kočky s průkazem původu ne ne ne
Česká podnikatelská pojišťovna pes od 6 měsíců do 8 let ano ano ne ne ne ne
ČSOB Pojišťovna pes, kočka od 8 týdnů; kočka do 8 let; malý pes do 10 let; střední do 8 let; velký do 6 let ano ano ano ano ano ano
Halali, všeobecná pojišťovna pes od 3 měsíců do 8 let ano ano ano, u psa s průkazem původu ne ne ne
Slavia pojišťovna pes, kočka od 6 měsíců do 8 let ano ano ano ne ano ano
Údaje jsou aktuální k datu 1. dubna 2019 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých společností.


Přihlásit