Jak testujeme turistické hole

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení.

  • konstrukce: 18 %
  • zátěžová zk. uzávěrů: 12 %
  • praktické zkoušky: 70 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Konstrukce hole

  • odolnost rukojeti jsme testovali podle normy DIN ISO 7331: ≥350 N
  • poutko jsme testovali v souladu s normou DIN ISO 7331: ≥350 N a DIN ISO 7331: ≥ 16 mm
  • stabilitu hole jsme testovali tak, že jsme na ni nechali přístroj vyvinout tlak o síle 350 N a sledovali, zda se nezdeformuje či nezlomí

Zátěžová zkouška aretačních uzávěrů

Testovali jsme funkčnost uzávěrů po 75 otevřeních a zavřeních v okolní teplotě 20 °C a po 25 otevřeních a zavřeních při teplotě - 20 °C.

Praktické zkoušky

Terénní zkoušky provádělo 14 dobrovolníků, turistů – 7 žen a 7 mužů. Každý z nich testoval 3 až 4 páry holí po dobu 1 měsíce. Během této doby měli testující za úkol používat hole co nejvíc, nejméně však třikrát, z toho minimálně jednou na více než 3hodinovém výletě.

V dotaznících měli za úkol vyplnit hodnocení 24 parametrů s pomocí bodové škály. Součástí hodnocení byly také komentáře, ve kterých popisovali, s čím byli spokojeni nebo co jim naopak na výrobcích vadilo.

Přihlásit