GDPR po roce od účinnosti

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.4.2019   

Téměř před rokem nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vzhledem k tomu, jaký rozruch budily nepřesné informace kolem nařízení, se mohlo zdát, že za jeho účinnosti už nebude možné ani si uložit nový kontakt do mobilu. S odstupem času se však jasně ukazuje, že strašení konzultantských společností s cílem rozpoutat paniku a maximalizovat zisk bylo mnohdy přitažené za vlasy. Co skutečně rok s GDPR přinesl?

Pro podnikatele
I podnikatelé mohou využít naši poradnu na telefonním čísle 299 149 009 každý všední den od 9 do 17 hodin.

Zákon o zpracování osobních údajů

Největší novinkou je schválení zákona o zpracování osobních údajů, na který se čekalo téměř rok. I když je evropské nařízení přímo aplikovatelné, takže na rozdíl od směrnice není nutné, aby jej český zákonodárce takzvaně transponoval do vnitrostátního práva, byl zákon potřeba. Aby specifikoval pravidla v některých oblastech a vymezil postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Jednou ze záležitostí, kterou náš zákonodárce upravil, je věková hranice pro udělení souhlasu dítěte se zpracováním osobních údajů pro účely sociálních sítí či pro jiné obdobné internetové služby. Věková hranice tak bude oproti 16 rokům, což v základu předpokládá nařízení, o rok nižší, tedy 15 let. Bez občanky tak bude potřeba schválení od rodiče či jiného zákonného zástupce.

Dalšími oblastmi upravenými zákonem o zpracování osobních údajů jsou vědecký či historický výzkum nebo statistické účely a zpracování údajů pro účely novinářské nebo pro účely akademického, uměleckého či literárního projevu. Výslovně je upravena například ochrana zdroje a obsahu informací. Zákon rovněž specifikuje povinnosti správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení při zpracování osobních údajů, včetně podmínek ochrany údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky.

Opomenutý nezůstal ani ÚOOÚ. Zákon řeší jeho organizaci, působnost i pravomoci. Nově má některé pravomoci i v případě práva na informace, jelikož může provést přezkumné řízení nebo přijmout opatření proti nečinnosti podle správního řádu. Pokud tedy úřad nebude chtít poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a nepomůže ani úřad nadřízený, je možné obrátit se pro pomoc právě k ÚOOÚ.

Jak je to s pokutami?

ÚOOÚ již před nějakou dobou uvedl, že bezprostředně po účinnosti GDPR bude k ukládání pokut přistupovat pouze v krajních případech. Obzvláště u menších správců osobních údajů a méně závažnějších pochybení ÚOOÚ nejdříve vytkne chyby a poskytne prostor k jejich nápravě. Podobně jako GDPR i nový zákon umožňuje úřadu uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovit lhůtu k jejich odstranění.

ÚOOÚ tak může dělat mnohem více než pouze ukládat pokuty a jeho činnost za téměř rok účinnosti GDPR ukazuje, že pokud je to alespoň trochu možné, pokutu neudělí. Intenzivně naopak působí na zvyšování povědomí o ochraně osobních údajů a snaží se vysvětlovat, jak správně postupovat. Potvrzuje se tedy to, že hlavním cílem ÚOOÚ je ochrana soukromí lidí, nikoliv drastické represe.

Naše činnost

V loňském roce jsme uspořádali několik kurzů a publikovali články, v nichž jsme se kromě právní úpravy snažili vysvětlit, že situace není tak dramatická, jak se někteří „obchodníci se strachem“ snažili celé společnosti vsugerovat. Hlavním přínosem nové úpravy je podle našich zkušeností to, že se podnikatelé, ale i spotřebitelé začali více zajímat o ochranu osobních údajů, což vede ke zvýšení kvality ochrany soukromí.

Kromě osvětové činnosti jsme spolu s dalšími evropskými spotřebitelskými organizacemi využili také právo podat stížnost k ÚOOÚ na společnost Google ve věci nesprávného zpracování údajů o poloze. V jednoduchosti jsme ve stížnosti namítali, že Google uživatele nedostatečně a nejednoznačně informuje a zároveň se je snaží manipulací přimět k tomu, aby souhlasili s rozsáhlým zpracováním údajů o poloze, které využívá také k cílení reklamy. Stížnost v současné době řeší dozorové orgány členských států Evropské unie. Za tuto aktivitu jsme obdrželi od Iuridicum Remedium spolu s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC pozitivní cenu Edwarda Snowdena za ochranu soukromí za rok 2018.


Přihlásit