Výrobky s logem Disney se tváří zdravě, byť zdravé nejsou

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 2.4.2019   

Od února je na některých potravinách pro děti zelený znak společnosti Disney, který výrobky doporučuje jako vhodnou součást zdravého stravování. Toto označení však neodpovídá již známým a zavedeným nutričním informacím a může být pouze matoucím reklamním trikem.

Zelený kruh s nápisem Disney Cuisine ve Francii od února 2019 nesou různé výrobky, na jejichž obalech jsou postavičky známé z filmů společnosti Disney. Kreslení hrdinové přitahují pozornost dětí a nové zelené logo má přesvědčit jejich rodiče ke koupi. Vedení francouzského Národního plánu pro zdravé stravování však v této iniciativě vidí velký problém.

Nápis Disney Cuisine je možné nalézt na sýrech, smažených bramborových plátcích, snídaňových cereáliích nebo ovocných nápojích. Nijak nevychází ze studií  zdravotnických autorit ani nebyl prověřen orgány veřejného zdraví. Zelené logo je tak i na výrobcích, které jsou podle systému nutričního označení Nutri-Score hodnoceny oranžovou barvou. Ta znamená, že mohou být konzumovány pouze s mírou a rozhodně ne příliš často. Jedná se například o krekry nebo tzv. terciárně zpracované potraviny, které nejsou považovány za zdraví prospěšné.

Na internetových stránkách Disney jsou zveřejněny principy, kterými se společnost při volbě příslušných potravin řídí, a údaje, ze kterých při tom vychází. Některé z nich, jako nutnost vyhýbat se kofeinu nebo přidaným cukrům v dětské stravě, jsou všeobecně známou skutečností. U těch podrobnějších pak nejsou uvedeny zdroje informací, a nelze tedy posoudit, na jakém vědeckém základě byl program vytvořen.

Disney Cuisine je součástí nové kampaně s názvem All in shape (Všichni ve formě) společnosti Disney. Klade si za cíl přimět děti i celé rodiny více se pohybovat a lépe se stravovat. Zatím se ví o spojení se značkami Yoplait, Savencia nebo Kellogg´s, ale i o spolupráci s restaurační službou Flunch. Společnost Disney uzavřela smlouvu také s francouzskou judistickou federací. Podle francouzské spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir se však ve všech případech jedná čistě o obchodní partnerství, které slouží k propagaci značky.

Přihlásit