Škodlivý akrylamid může být obsažen i ve sladkostech oblíbených dětmi

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 25.3.2019   

Testy evropských spotřebitelských organizací ukázaly, že i běžné výrobky konzumované dětmi obsahují karcinogenní akrylamid. Stávající požadavky na bezpečné složení potravin jeho přítomnost nevylučují.

Akrylamid je látka, která vzniká přirozeně v potravinách s vysokým obsahem škrobu (obiloviny, brambory) při teplotách přes 120 °C. Je obsažen v průmyslově zpracovaných výrobcích včetně chipsů, chleba, sušenek, kávy, ale i v domácí stravě, například v hranolkách smažených nad 175 °C nebo v připáleném toastu. Různé studie prokázaly, že jde o pravděpodobný karcinogen, jenž může zvyšovat riziko vzniku rakoviny v každém věku.

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA akrylamid prohlásil za látku ohrožující veřejné zdraví. Od dubna 2018 platí v EU referenční limity pro jeho obsah v potravinách. Byla vydána i doporučení vhodných výrobních postupů, jako například používání bramborových odrůd s menším nebezpečím vzniku akrylamidu, správné způsoby skladování nebo smažení při co nejnižších teplotách.

Spotřebitelské organizace napříč Evropou (z Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovinska a Španělska) společně otestovaly 532 potravinových produktů, jako jsou sušenky, oplatky, chipsy nebo cereálie, o kterých je známo,

že obsahují akrylamid. Nejproblematičtější se ukázaly být běžné sušenky a oplatky. V celé třetině z nich množství akrylamidu dosahovalo hraničních hodnot nebo je překračovalo. Jelikož nejde o výrobky explicitně určené pro děti do tří let (byť jsou dětmi běžně konzumovány), platí pro ně benevolentnější limity. Podle obsahu akrylamidu jsou dva ze tří těchto výrobků nevhodné pro nejmenší spotřebitele.

Zeleninové chipsy, například z mrkve, červené řepy nebo pastináku, jsou často považovány za zdravější alternativu klasických brambůrků. Podle testů však obsahují dvakrát větší množství akrylamidu!

Evropská organizace spotřebitelů BEUC potvrdila, že v mnohých výrobcích je hladina akrylamidu v bezpečných mezích. Dokud ale budou platit pouze nezávazná opatření, nemusí je výrobci důsledně dodržovat. Evropská komise by měla určit závazné limity a snížit povolený obsah akrylamidu i v obyčejných sušenkách, protože v praxi k jejich spotřebitelům patří i většina malých dětí, které jsou citlivější na účinek škodlivin než dospělí. Podle BEUC má být rovněž regulován o obsah akrylamidu v módních zeleninových chipsech.

Přihlásit