Výlety za historií

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2019

Navštívit hrad či zámek můžeme za každého počasí, neboť je v posledních letech řada památek zpřístupněna celoročně. Většina jich ale otevírá své brány pro veřejnost až teď v dubnu. Ať už v této sezóně plánujete návštěvu jediného zámku nebo objedete hned tucet nejrůznějších pamětihodností, zaujmout by vás mohl rozhovor s ředitelkou Národního památkového ústavu ing. arch. Naděždou Goryczkovou.

Česká republika je zemí památek. Mnoho z nich se po sametové revoluci dostalo do rukou soukromých vlastníků, nemálo jich je ale stále majetkem státu. Více než stovku těchto objektů spravuje Národní památkový ústav (NPÚ). Jde o státní organizaci, která se snaží o zlepšování stavu památek i kulturní osvětu mezi širokou veřejností.

Naděžda Goryczková v rozhovoru pro dTest poodkrývá náplň náročné práce svého ústavu a přináší i několik tipů pro aktuální sezónu.

Jaké památky patří pod NPÚ a kolik jich váš úřad spravuje celkem?

Národní památkový ústav spravuje unikátní soubor státních hradů, zámků a dalších památek, jako jsou kláštery či kostely. Ve správě máme ale i funkcionalistickou vilu, uhelný důl nebo jedinečný barokní komplex pražské Invalidovny. Tento soubor v současnosti čítá více než sto objektů a valná většina z nich je zpřístupněna pro veřejnost.

Tipy na výlet

Důl Michal – nefunkční černouhelný hlubinný důl, nacházející se v Ostravě Michálkovicích. Po ukončení těžby zůstal zachován komplex jeho povrchových budov z let 1912–1915. Návštěvníci si mohou prohlédnout třeba kancelář měřičů a geologů, výdejnu svačin i prádla, cechovnu či lampovnu. Více informací na www.dul-michal.cz.

Vila Stiassni – funkcionalistická brněnská vila, postavená v letech 1927–29 podle návrhu Ernsta Wiesnera pro Alfreda Stiassniho. Ten v ní spolu se svou rodinou strávil pouhých devět let – v roce 1938 totiž prchl před okupací do zahraničí. Po druhé světové válce vila získala přízvisko „vládní“; navštívilo ji mnoho známých osobností, od Edvarda Beneše po Fidela Castra. Více informací na www.vila-stiassni.cz.

Invalidovna – rozsáhlý barokní komplex v pražském Karlíně. Vybudována byla Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem v letech 1731–1737 po vzoru pařížské Invalidovny pro účely ubytování válečných invalidů. Po první světové válce zde sídlila Družina československých válečných poškozenců. Pobýval a tvořil tu ve 20. letech například významný český fotograf Josef Sudek, který na italské frontě přišel o pravou ruku. Více informací na www.invalidovna-praha.cz.

Jaká kritéria musí památka splňovat, aby se dostala do vaší správy?

Soubor památkových objektů ve správě NPÚ je několik let víceméně konzistentní, byl formován zejména na pozadí významných politických událostí minulého století. Nebráníme se ovšem novým akvizicím, pokud se jedná o významně cenný objekt z památkového hlediska, který zapadá do naší koncepce. Nejnovějšími akvizicemi byla právě pražská Invalidovna nebo jihočeský zámek Vimperk a v současné době přebíráme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zámek Janovice v Jeseníkách. Abychom se rozhodli pro převzetí památky, musí splňovat několik kritérií. Předně unikátnost – musí se jednat o památku výjimečných hodnot, která doplní excelentní soubor státem vlastněných šlechtických sídel, který spravujeme. Dále by měla mít prezentační potenciál, to znamená, že musíme vědět, co s ní, a v neposlední řadě sledujeme i společenský a ekonomický přínos akvizice, zda přispěje k oživení turistického ruchu v místě.

Může se na vás obrátit i běžný občan, pokud například zdědí roubenku, která je historicky hodnotná, ale nemá finanční prostředky na její rekonstrukci?

Zpravidla přebíráme bezúplatným převodem nemovitost v majetku státu, ke které má právo hospodaření některý jiný státní subjekt. O výkupy se jedná jen opravdu ve výjimečných, řádně odůvodněných případech. Smysluplnost akvizice musíme doložit zpracovaným záměrem využití a ekonomickou rozvahou, na základě kterých se rozhoduje.

Vlastníci se na nás ale mohou obracet v případech, kdy chtějí památkově chráněnou nemovitost obnovit. Naši odborníci poskytnou bezplatné konzultace jak postupovat krok za krokem a současně pomohou zájemcům se zorientovat v možnostech státem poskytované finanční podpory na obnovu památek. Těchto možností je hned několik.

Můžete vybrat několik výjimečných památek, které byste čtenářům doporučila k návštěvě?

Každého zajímá něco jiného, ale pestrost námi spravovaného souboru umožňuje snad každému najít to, co je jeho srdci blízké. Osobně mám ráda technické památky a architekturu 20. století, proto vřele doporučuji navštívit důl Michal v Ostravě a vilu Stiassni v Brně. Výjimečnou památkou hned z několika hledisek je i pražská Invalidovna, kterou jsme převzali do správy na jaře loňského roku. Tento barokní areál od Kiliána Ignáce Dientzenhofera je unikátní díky svému architektonickému řešení, ale i plánovaným rozsahem (realizována byla pouhá devítina návrhu). Specifické postavení má i v rámci památek spravovaných NPÚ už jen tím, že se nachází v centru hlavního města, čehož bychom chtěli využít a vytvořit zde zcela unikátní kulturně-vzdělávací a společenské centrum pro širokou veřejnost. Část objektu bude prezentována běžným způsobem (prohlídky s průvodcem ve vybraných dnech v týdnu plánujeme již od dubna), v části počítáme s komunitními aktivitami.

V čele NPÚ jste již jedenáctým rokem. Na co jste za tu dobu v pracovní rovině nejvíce pyšná?

Za ta léta se určitě udělalo mnoho dobré práce v oblasti digitalizace fondů a jejich zpřístupnění široké veřejnosti prostřednictvím Integrovaného informačního portálu památkové péče, zefektivnilo se řízení a zpřehlednilo hospodaření instituce, rozvíjí se institucionální spolupráce na národní úrovni i v mezinárodním měřítku.

Díky rozsáhlým obnovám památkových objektů a zkvalitňování služeb pro návštěvníky se také každoročně zvyšuje návštěvnost (v posledních třech letech překračujeme hranici 5,5 miliónu návštěvníků) a spolu s ní samozřejmě i výnosy, které se vracejí zpět našim památkám v podobě financování jejich obnov.

V oblasti památkové péče se pak snažíme inspirovat vlastníky památek i laickou a odbornou veřejnost k většímu zájmu o naše kulturní dědictví, a to prostřednictvím ceny Patrimonium pro futuro, která je každoročně od roku 2014 udělována vlastníkům památek za příkladnou péči. Ač máme za sebou velký kus práce, jsem si velmi dobře vědoma, že je stále co zlepšovat – určitě vidím velký potenciál ve zefektivnění státní památkové péče, jejím zjednodušení a větší předvídatelnosti pro veřejnost.


Jaké novinky chystáte v letošním roce?

Již od dubna bude pro návštěvníky pravidelně ve vybrané dny v týdnu zpřístupněna Invalidovna, dále pokračují obnovy objektů z evropských peněz – loni jsme například uspěli s projekty na obnovu hradu Karlštejn a zámků Uherčice, Zákupy a Telč. V letošním roce bychom měli zahájit například restaurování hradu Bečov nebo obnovu fasád hradu Rožmberk a mnoho dalšího. V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů je letošní rok věnován rodům Gallasů a Clam-Gallasů. Vyvrcholí 31. srpna celodenní akcí s názvem Hradozámecký den na zám­cích Lemberk a Frýdlant a večerní částí, Hradozámeckou nocí na hradě Grabštejn. V rámci 30. výročí sametové revoluce připomeneme 30 let památkové péče u nás formou výstavy a vydáním retrospektivní publikace, která připomene nejvýznamnější obnovy kulturních památek u nás.

Součástí NPÚ je i odbor edukace. Co mají jeho zaměstnanci na starosti, provádějí třeba osvětu na školách, pořádají přednášky atd.?

Nabídka našich vzdělávacích programů je skutečně rozmanitá: pořádáme přednášky, workshopy, jedno- i vícedenní semináře, letní školy památkové edukace i tříleté rekvalifikační kurzy řemeslné obnovy.

Pro žáky základních a středních škol pořádáme programy, které zábavnou formou pomáhají objevovat hodnoty kulturního dědictví, pedagogové mohou navštívit naše semináře, na kterých se dozvědí, jak o památkách učit.

Odborníci z řad památkářů si mohou doplnit vzdělání v našich rekvalifikačních kurzech, edukační programy památkové péče máme i pro řemeslníky, vlastníky památek či investory. Mnohé z těchto kurzů jsou ovšem otevřeny i pro laické zájemce.

Spolupracuje NPÚ s podobnými zahraničními institucemi?

Díky spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a zahraničními památkovými institucemi se NPÚ v loňském roce významněji prezentoval i za hranicemi České republiky. Uspořádali jsme výstavy a konference na téma diplomatických misí šlechty českých zemí v několika zemích západní Evropy a dokonce i v Japonsku, kde jsme s tamějším ministerstvem kultury navázali užší spolupráci v oblasti prezentace světového dědictví a obnovy památek 20. století.

Spolupráci se podařilo rozvinout i se státními restaurátorskými ateliéry (ISCR) v Římě, na základě čehož budou uskutečněny přednášky italských odborníků na restaurování a obnovu památek u nás a do budoucna i výměnné pobyty odborníků.

Dlouhodobě také spolupracujeme s našimi slovenskými kolegy, s britskou organizací National Trust v oblasti správy památkových objektů – pořádáme výměnné pobyty kastelánů a v tomto roce bychom rádi navázali spolupráci s dalšími památkovými institucemi, především ze střední a severovýchodní Evropy.


Přihlásit