Jak testujeme čističe koupelen

Jak hodnotíme

Podíl jednotlivých zkoušek na hodnocení:

  • účinnost čištění: 90 %
  • šetrnost k živ. prostředí: 10 %

Účinnost čištění

Byla zkoušena dlaždicovým testem. Dlaždice byly zašpiněny různými druhy standardizované nečistoty:

  • Vápenaté usazeniny: škrobový maz + chlorid vápenatý + uhličitan sodný + tuš černá
  • Tukové usazeniny: škrobový maz + sádlo + sušené mléko + tuš černá + tetrachlormethan
  • Mýdlové usazeniny: toaletní mýdlo + voda
  • Rez: škrobový maz + síran železnatý + uhličitan sodný

Jednotlivá zašpinění byla navažována v množství (1,00 ± 0,02) g na 1 dlaždici. U mýdlových usazenin se nanášelo množství (2,00 ± 0,02) g.

Nánosy se rovnoměrně rozetřely po celé ploše dlaždice a nechaly zaschnout. Poté byly dvě hodiny dosušeny v sušárně.  Zašpinění se nechalo vyzrát 24 – 72 hodin.

Zkouška čištění začala aplikací tří střiků prostředku na na polovinu dlaždice. Po třech minutách působení byl čištěný povrch dlaždice setřen jedním rovnoměrným rovným tahem vlhkého bavlněného hadříku s mírným přítlakem. Následně byl setřený povrch ještě opláchnut mírným proudem vody. Po oschnutí byla vizuálně zhodnocena míra odstranění nečistot.

U každého typu znečištění proběhly dva pokusy, výsledkem byla průměrná známka z obou. Do hodnocení účinnosti čištění se započítaly pouze známky udělené za odstranění vápenatých úsad, mýdla a tukových usazenin. Zkouška odstranění rzi proběhla pouze pro informaci, prostředky totiž nedeklarovaly, že by byly pro odstraňování rzi vhodné.

Šetrnost k životnímu prostředí

Na základě informací z etiket a průvodní dokumentace jsme hodnotili, zda výrobky nesou nezávislou certifikaci a zda neobsahují látky zakázané či omezené Rozhodnutím EU 1217/2017 o udělování EU Ecolabel. Zároveň jsme v úvahu brali i deklarované dezinfekční účinky a případnou klasifikaci výrobku mezi látky toxické k životnímu prostředí.

Přihlásit