TEST: Některé MP3 přehrávače poškozují sluch

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 29.7.2009   

Častý poslech hlasité hudby do sluchátek s sebou přináší riziko poškození sluchu. To se stává problémem zejména u mladší generace. Pravidelně se v testech přenosných hudebních a multimediálních přehrávačů objevují výrobky, které mají příliš vysokou výstupní hlasitost. Rodiče mohou zabránit dětem v příliš hlasitém poslechu hudby pomocí omezovače hlasitosti.
V červencovém vydání časopisu TEST vyšel test 13 aktuálních modelů multimediálních a 6 hudebních přehrávačů. Celkem pak jsou v databázi na www.dtest.cz výsledky testů 209 modelů přenosných přehrávačů. Zkoušky jsou zaměřeny jak na objektivní srovnání kvality zvuku, tak na snadnost obsluhy a také na to, zda jednotlivé přístroje nejsou příliš hlasité a zda tím neohrožují sluch spotřebitelů.

Modely s hladinou akustického tlaku přesahující 100 dB se v testu objevují pravidelně. V ČR neplatí žádné legislativní omezení pro prodej příliš hlasitých přístrojů. „TEST na tyto výrobky upozorňuje, neboť především rodiče by si měli být vědomi, že jejich děti mohou mít přehrávač, jehož častým používáním si mohou přivodit poškození sluchu,“ říká Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. Hodnocení ochrany sluchu „nedostatečně“ za přílišnou hlasitost získal přístroj Cowon S9 Curve. Dalších šest z testovaných přehrávačů nesplňuje požadavky (v ČR nezávazné) Evropské normy stanovující maximální hlasitost přenosných audiopřístrojů. 

Některé přístroje jsou vybaveny omezovači hlasitosti. Omezovač lze použít k nastavení maximální hlasitosti a zabezpečit heslem. Rodiče si tak mohou zajistit jistou kontrolu nad hlasitostí hudebních přehrávačů svých potomků.

Kvalita zvuku přehrávačů je vždy závislá na kvalitě jejich sluchátek. Ta mají nejen rozličné tvary, ale především rozdílnou kvalitu a to i v rámci různých modelů týchž značek. Václav Beneš, redaktor časopisu TEST k tomu říká: „Kvalita zvukového výstupu drtivé většiny dnešních přehrávačů je vynikající, respektive tak dobrá, jak kvalitní je samotná nahrávka. To, co kvalitu zvuku zhoršuje, jsou vždy sluchátka.“ Nejlepší kvalitu zvuku z aktuálně testovaných modelů nabízí sluchátka hudebního přehrávače Apple iPod shuffle třetí generace. Tento přehrávač je ale velmi specifický svými rozměry a konceptem ovládání, celkově obdržel hodnocení pouze „uspokojivě“.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2008 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 8068 výrobcích, varovalo před 519 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 503 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit