Vynalézavost šmejdů: z předváděcích akcí na internet?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 2/2019

Už téměř šest let uplynulo od velkého odhalení šmejdů, tedy nepoctivých prodejců, jejichž revírem byly hlavně předváděcí prodejní akce. Medializace problému vedla naštěstí k velkému pokroku jak v osvětě zranitelných spotřebitelů, tak v legislativě je chránící. I statistiky České obchodní inspekce ukazují, že předváděcí akce jsou na ústupu, nicméně kreativita šmejdů bohužel nijak nezeslábla a nadále zaznamenáváme jejich pokusy o obcházení zákona a šizení důvěřivých zákazníků.

To, že jsme od roku 2013 ušli velký kus cesty a že ty nejhorší praktiky, které jsme viděli v dokumentárním filmu Šmejdi, už zákon naštěstí neumožňuje, je skvělou zprávou. První záchrannou sítí bylo a je právo na odstoupení do 14 dní od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání. Právě druhý termín zahrnuje předváděcí akce a podomní prodej. Jaké skulinky nepoctivci v právní úpravě hledali a jak (ne)uspěli?

Provozovna v sále hotelu

První nápad vychytralých obchodníků s hrnci, sadami nožů, vysavači, lůžkovinami, masážními stroji a podobným zbožím cíleným na seniory byl poměrně jednoduchý: znemožnit svým zákazníkům následně vrátit předražené zboží zakoupené pod nátlakem na předváděcí akci, zbavit je práva od smlouvy do dvou týdnů odstoupit tím, že budou prodejní akce pořádat v místě, kde budou mít nahlášenou provozovnu. Tím by nešlo o smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, nýbrž vlastně o obyčejný nákup v kamenné prodejně, kde se, jak víme, ze zákona zboží vracet nedá.

Podvodným společnostem najednou astronomicky rostly počty provozoven, ovšem jen formálně – v obchodním a živnostenském rejstříku. Ve skutečnosti většinou nebyly prostory nijak označeny ani upraveny tak, aby bylo poznat, že se jedná o prodejnu. Některé byly dokonce hlášené v pronajímaných konferenčních sálech hotelů.

Nejmenovaného spotřebitele, který jako jeden z mála se spotřebitelským problémem došel až před soud, zachránilo například to, že pořadatel prodejní akce, z níž si senior odvezl polarizační lampu za 40 tisíc korun, provozovnu v místě konání akce nahlásil pozdě, a sice až poté, co proběhla. Soud pětasedmdesátiletému muži přiznal nárok na vrácení peněz, avšak za podvodnou společnost se nikdo řízení ani nezúčastnil.

Navíc v jasně podvodných případech, kdy je zjevné, že byla provozovna nahlášena účelově a existuje pouze „na papíře“, by mělo zůstat právo na odstoupení zachováno. Hlavním důvodem pro zvláštní ochranu spotřebitelů mimo obchodní prostory je moment překvapení, tedy to, že by nucení k nákupu na takovém místě nečekali. Přednost při posuzování případů má mít faktický dojem, který byl ve spotřebiteli vyvolán, ne výmluvná formalita. Takto zdůvodněné prvotní odmítnutí odstoupit od smlouvy však velkou část spotřebitelů přesvědčí a svého práva se pak dál nedomáhají.

Spletenec subjektů

Další oblíbenou taktikou je zamíchat karty aktérů prodejní akce. Někdo ji uspořádá, další prodej zprostředkuje (ideálně za tučnou odměnu, kterou platí zákazník), třetí subjekt je teprve ten, který zboží napáleným zákazníkům skutečně prodává. Odstoupení se má pak samozřejmě řešit s ním, jenže ouha – zrovna z této společnosti jsme vlastně s nikým nemluvili a kontakt nemáme už vůbec. Řada spotřebitelů situaci buď vzdá úplně, nebo zmešká lhůtu tím, že klepe na špatné dveře.

Přestože dojde v rámci celého procesu k řadě pokutovatelných prohřešků, stále ještě se to může figurantům vyplácet. Podvedení zákazníci se nezřídka cítí trapně a nechtějí svůj omyl přiznat. Navíc, i když se odhodlají, mohou být zastrašeni nebo ignorováni. A obra­cet se na soud s rizikem neúspěchu a vysokých soudních poplatků si troufne už opravdu málokdo.

Danajské žárovky

Evergreenem podomních nabízečů „úspor za energie“ jsou LED žárovky jako dárek zdarma k uzavření smlouvy o změně dodavatele. Na tento „dar“ vám však dají podepsat kupní smlouvu znějící na jednu korunu, ve které posléze najdete důvtipné ustanovení, že cena žárovek je různá pro zákazníky dodavatele a ostatní obyčejné smrtelníky. Když tedy od nevýhodné smlouvy o dodávkách energií odstoupíte nebo ji podle energetického zákona vypovíte, budou po vás zástupci dodavatele chtít až několik tisíc korun jako doplatek ceny za žárovky. Jde samozřejmě o protizákonné jednání, jelikož s právem na odstoupení od smlouvy či na její výpověď nelze v tomto případě spojovat žádné odrazující sankce, a to ani ve formě podobného doplatku. Podomní prodejci však spoléhají na to, že pár zákazníků se zalekne a ukončení nevýhodné smlouvy si rozmyslí.

Matrace „na míru“

Zaznamenány byly i pokusy o obejití zákona pomocí výčtu výjimek, kdy právo odstoupit od smlouvy spotřebitel nemá, přestože byla uzavřena na dálku či mimo obchodní prostory. Například kromě sortimentu podléhajícího rychlé zkáze nebo zakoupených novin a časopisů tam najdeme i zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele. Těžko můžeme zjišťovat, zda například matraci nebo gauč prodávající skutečně šil na míru až po změření našeho bytu, nebo zda jde o standardní rozměr z továrny. Podomní prodejci se na to však často vymlouvají a odpírají proto zákazníkům právo na vrácení, které z tohoto důvodu často vyloučí už ustanovením ve smlouvě. Před soudem by onu specifickou úpravu podle přání zákazníka dokazovali těžko, ale nemálo zákazníků touto argumentací opět odradí.

Ohlašovací povinnost

Velký zlom přišel před pěti lety, kdy byla novelou zákona o ochraně spotřebitele zavedena ohlašovací povinnost organizovaných prodejních akcí. Kromě adresy, data a časového harmonogramu musí každý pořadatel v oznámení o konání akce, které zasílá České obchodní inspekci (ČOI), uvést i veškeré výrobky a služby, jež bude na akci nabízet a propagovat, i jejich cenu bez individuálních „slev“. Povinnou přílohou je i pozvánka na akci, kterou obdrží spotřebitelé a která musí všechny tyto informace také obsahovat.

Placení nejdříve za týden

O rok později přišla další zásadní změna – na předváděcích akcích ani týden po nich nesmějí prodejci přijímat žádné platby za nabízené produkty, a to ani zálohy. Pohár trpělivosti zřejmě přetekl a zavedení tohoto nekompromisního pravidla vrací spotřebitelům skutečnou záruku práva „na rozmyšlenou“. Vždy mají minimálně týden, než cokoliv zaplatí, takže nikdo nemůže s jejich penězi hned po akci zmizet. Tato novinka byla asi nejpodstatnější a od jejího zavedení klesá počet podvodných prodejních akcí nejstrměji, protože už se tolik nevyplácejí.

Tučné pokuty

K potírání podvodných akcí i podomních prodejců přispívá bezesporu i posilování role a rozšiřování pravomocí České obchodní inspekce. Za nedodržení výše zmíněných povinností může ČOI udělit pokuty až do výše pěti milionů korun. Právě pro oblast předváděcích akcí byla zásadní už přes rok stará novela zákona o ČOI, která zavedla možnost vystavovat inspektorům falešné občanské průkazy, aby tak chránila jejich identitu a zajistila, že jim nebude na prodejní akce odepřen vstup, což se stávalo velmi často. Kromě inspekce mohou pořadatelé čelit i pokutě od obce, pokud ta svým nařízením jejich pořádání úplně zakázala.

Přesun šmejdů do virtuálního prostředí

Nelze však usínat na vavřínech a naivně usuzovat, že byli v České republice šmejdi vymýceni. Ze zpráv ČOI i z problémů řešených v naší spotřebitelské poradně lze vypozorovat, že s ústupem předváděcích akcí přichází rozmach především podvodných internetových obchodů. Jejich poznávacím znamením je absence identifikačních údajů prodejce, obchodních podmínek a platba předem kartou jako jediná možnost. Nešťastný konec takového nákupu je pak poměrně jasný. Zboží nepřijde buď vůbec, nebo v příšerné kvalitě. S nespokojeností se pak není kam obrátit. Zlatým pravidlem před nákupem na internetu by vždy měla být kontrola identifikačních údajů prodávajícího a hledání podrobných informací pro případ vracení či reklamace zboží. Obzvlášť zbystřete u každé nabídky, která je až podezřele výhodná.

Zákeřné jsou i služby internetových seznamek. Pokud už jejich používání nemůžete odolat, věnujte pozornost podmínkám prodlužování členství, protože když na něj zapomenete, budete se po pár měsících nad internetovým bankovnictvím dost divit.


Přihlásit