Běžné účty: Jde to i výhodně?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 2/2019

Výplatní termín se v dobách minulých poznal podle divoce se vlnící fronty nedočkavých čekatelů před mzdovou účtárnou. Dnes, v „době elektronické“, se již zástupy za tímto účelem netvoří, jelikož drtivé většině zaměstnanců je jejich výplata zasílána na účet. Onen běžný účet, coby jeden ze základních bankovních produktů, se tak stal téměř nepostradatelnou součástí identity každého z nás. K jakým dalším účelům však může běžný účet sloužit a kolik za něj u jednotlivých bank zaplatíme?

Běžný (neboli postaru sporožirový) účet vám asi nemusíme nijak podrobně představovat, shrneme tedy jen jeho nejdůležitější parametry. Běžný účet je stěžejním bankovním nástrojem pro správu klientských financí, jehož prostřednictvím zákazníci disponují s vlastními finančními prostředky. Slouží zejména k bezhotovostnímu platebnímu styku v podobě příchozích a odchozích transakcí. Mívá velmi nízké úročení (náklady na něj zpravidla vysoce převyšují výnosy), není tedy vhodný ke spořicím účelům. Odměnou za nevýznamné úroky však bývá široká možnost manipulace s peněžním zůstatkem – ať ve smyslu časového pojetí (nejsou stanoveny například vázací lhůty předcházející výběru prostředků), nebo pestré škály samotných transakčních úkonů.

A komu je tento bankovní produkt určený? Běžný účet si může založit nepodnikající i podnikající osoba (včetně osoby právnické), přičemž se zřizuje písemnou smlouvou o zřízení a vedení běžného účtu. Před návštěvou banky si kromě osobních dokladů připravte také podpisový vzor, který vás bude následně opravňovat k provedení vybraných finančních úkonů. Shrnutí základních vlastností tohoto bankovního nástroje zakončíme zmínkou o férovém a transparentním opatření, jež se k dané službě vztahuje – běžný účet musí být vždy veden „na jméno“, tedy nemůže být anonymní.

Mocná síla jediného kliknutí

Finanční společnosti dávno pochopily, že paušální generalizovanou nabídkou mnoho zákazníků neosloví. Obzvláště v době silné bankovní konkurence jednoznačně platí, že klienti vyžadují individuální přístup, čemuž se také poskytovatelé účtů snaží všemožně přizpůsobit. Své produkty tedy diferencují podle nejběžnějších potřeb věřitelů, které se nejčastěji odvíjejí od věku zákazníka. Na trhu tak běžně můžete nalézt účty pro děti, účty pro studenty či účty pro seniory.

Cílové skupiny dělené podle věkového kritéria také mívají odlišné preference co do způsobu manipulace se svými penězi. Banky (či družstevní záložny) proto nabízejí několik variant obsluhy běžného účtu. Jakými způsoby tedy můžete se svými prostředky nakládat? Za často využívané můžeme jmenovat následující možnosti:

 •  osobně – návštěva pobočky či služby privátního bankéře: alternativa oblíbená převážně u starší klientely, nevýhodou bývají vyšší poplatky;
 •  telebanking – služeb telefonického bankéře využívají zejména zákazníci, kteří taktéž neholdují virtuální realitě, k identifikaci volajícího jsou užívány vybrané znaky klientského čísla a hesla;
 •  internet banking – velmi rozšířený typ přímého bankovnictví, jež je z pohodlí domova dostupný 24 hodin denně sedm dní v týdnu, výhodou jsou nízké náklady a široké portfolio transakčních úkonů, které si v systému zadáváte sami;
 •  mobilní bankovnictví – rozsahem funkcí se u řady bank přibližuje bankovnictví internetovému, přičemž ve způsobech zabezpečení jej mnohdy již i předčilo (například přihlášení pomocí otisku prstu nebo skenu obličeje);
 •  bankomat, platbomat – správa financí na účtu probíhá prostřednictvím platební karty, v případě platbomatů je však třeba využít přístroj vlastní banky.

Vaše virtuální pokladnička v podobě běžného účtu ovšem neslouží jen jako uložiště finančních prostředků, ale může mít také řadu dalších funkcí a možností. Jaké jiné bezhotovostní operace mívá platforma tohoto bankovního produktu v nabídce – jinými slovy, jaké typy peněžních transakcí můžete v rámci svého účtu standardně zadávat? Výčet těch nejrozšířenějších tvoří například:

 •  příjem příchozích plateb,
 •  provádění jednorázových příkazů k úhradě,
 •  zadávání trvalých příkazů k úhradě,
 •  poskytnutí souhlasu k inkasu / povolení k inkasu SIPO,
 •  provádění převodů zůstatku na účtu či jeho části na jiný bankovní účet (například spořicí účet, termínovaný vklad, účet podílového fondu),
 •  uskutečňování plateb v cizích měnách nebo na zahraniční čísla účtů,
 •  zadávání plateb kartou na internetu.

Kromě těchto uvedených bezhotovostních transakcí však můžete stále využívat i úkony hotovostní – kupříkladu vklad obnosu na přepážce nebo výběr z bankomatu.

Všestranný plastový pomocník

U příležitosti zřízení běžného účtu vás dnes v naprosté většině finančních domů obdarují nevelkým, obvykle líbivě zbarveným plastovým obdélníčkem. Vaše dosavadní kartičky v peněžence tímto okamžikem získávají nového společníka, jímž je – jak jistě správně tušíte – karta platební. Stejně jako samotný běžný účet ji také určitě nemusíme dlouze představovat, neboť již svým názvem předesílá, že držitelům bude sloužit za účelem úhrady jejich útraty.

V souvislosti s tímto bez­hotovostním platebním prostředkem však zmíníme dva rozšířené mýty převážně terminologického charakteru. Prvním z nich je obligátní záměna karty platební (debetní) za kartu kreditní (úvěrovou) – opět tedy připomínáme, že užíváním karty platební si z účtu čerpáte vlastní finance, zatímco při placení kartou kreditní de facto žijete na dluh bankou zapůjčených prostředků. Druhá nepřesnost se týká mezi spotřebiteli často užívané formulace „peníze, které přišly na kartu“. Přestože pravý význam této věty je víceméně všem zřejmý, ke správnosti tvrzení chybí uvědomění si, že platební karta je pouze nástrojem obsluhy bankovního konta, avšak finance samotné „chodí“ vždy na příslušný účet.

Neúprosné poplatky

Malý, velký, skrytý, zřetelný... Ať je jakýkoli, poplatek zkrátka zákazníka nikdy nepotěší. Pro banky ovšem existence poplatků představuje znamenitou část příjmu, málokterá se proto s jejich výběrem ochotně rozloučí. V tomto směru však hraje velkou roli konkurence, neboť nově příchozí subjekty se často snaží mnohé platby snižovat či úplně anulovat, na což pak „musí“ reagovat i tradiční (často dražší) bankovní domy.

Poměrně rozšířeným jevem je situace, kdy si uvědomělí klienti náklady za běžný účet napříč bankovním trhem porovnají, ale ke změně banky se nakonec stejně neodhodlají. Proč? Obávají se peripetií spojených se změnou bankovního účtu. Ta přitom nemusí být vůbec složitá, zvláště v případě, kdy využijí takzvaný Kodex mobility. Dokument, který celý proces migrace značně zjednodušuje, přijala již před časem většina retailových bank. Zájemci díky němu tak postačí pouze přijít na pobočku nově vybrané banky a ta za něj do patnácti pracovních dnů vyřídí vše potřebné. Podmínkou tohoto hladkého postupu je však klientova bezdlužnost vůči jeho stávající bance.

Jaké výše poplatků mají banky nastaveny u jednotlivých typů transakcí běžných účtů? Přinášíme aktuální srovnání deseti vybraných bank.

běžné účty

banka
název produktu
vedení účtu (Kč)
výběr z bankomatu vlastní banky (Kč)
výběr z bankomatu cizí banky (Kč)
příchozí platba z cizí banky (Kč)
odchozí platba do cizí banky (Kč)
Air Bank Běžný účet – Malý tarif zdarma zdarma 25 zdarma zdarma
Banka CREDITAS Běžný účet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Česká spořitelna Moje zdravé finance zdarma zdarma 40 zdarma zdarma
ČSOB Plus Konto zdarma zdarma 40 zdarma zdarma
Equa bank Běžný účet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Fio banka Fio osobní účet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
mBank mKonto – moderní účet zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
MONETA Money Bank Běžný účet Tom zdarma zdarma 20 zdarma zdarma
Raiffeisenbank eKonto SMART zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Sberbank CZ FÉR konto OPTIMAL zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Údaje jsou aktuální k datu 17. ledna 2019 a jsou čerpány z webových stránek jednotlivých společností. Porovnávané položky příchozí/odchozí platby z/do cizí banky se vztahují na oblast ČR. Poskytuje-li námi porovnávaná banka více produktů stejného typu, do srovnání byl vždy zařazen pouze jeden. Jsou-li číselné hodnoty porovnávané verze jakkoli zvýhodněny nějakými podmínkami, jsou tyto podmínky uvedeny ve sloupci poznámka. Do porovnávaných kritérií jsou vždy zahrnuty nejrozšířenější potencionální cílové skupiny klientů, podrobnosti k jiným cílovým skupinám (studenti, osoby zdravotně postižené atd.) je vždy třeba dohledat v obchodních podmínkách produktu nebo se na ně informovat u příslušného pracovníka dané společnosti.

 


Přihlásit