Jak testujeme ovocné čaje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • senzorické hodnocení: 50 %
  • mykotoxiny: 15 %
  • pesticidy: 15 %
  • obal: 15 %
  • plísně: 5 %

Senzorické hodnocení

Čaje byly připraveny podle návodu na krabičce do 1 litru vody. Pokud nebyl uveden objem hrníčku, byl použit 1 sáček na 200 ml vody, tedy 5 sáčků do litru a pokud bylo uvedeno rozmezí doby louhování (6-8 min), byla použita střední hodnota (7 min). Pokaždé hodnotilo 13 hodnotitelů.

Posuzovány byly následující deskriptory: intenzita barvy, příjemnost vůně, intenzita ovocné chuti, Intenzita kyselé chuti, příjemnost chuti, celkový dojem (+komentáře a připomínky).

Přítomnost potenciálně toxinogenních plísní jsme zjišťovali kultivační metodou.

Mykotoxiny – aflatoxiny B1, B2, G1 a G2, ochratoxin A jsme zjišťovali kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).

Ke zjištění  přítomnosti a množství pesticidů jsme použili několik metod:  plynovou chromatografií (GC-NCI-MS, GC-ECD,  GC-MS) a kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).

Obal jsme posuzovali v souladu s evropským nařízením (EU) č. 1169/2011.

Přihlásit