Hra, která vás odnaučí říkat automaticky ANO

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 15.1.2019   

Internet je všude kolem nás. Připojujeme se k němu z mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení. Na internetu nám hrozí nástrahy, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Zneužití osobních údajů je přitom čím dál častější. Ve spolupráci s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC jsme připravili online hru Než řekneš ANO, která má odlehčenou formou zvýšit povědomí spotřebitelů o tom, jak chránit své osobní údaje.

V interaktivní hře na sebe berete role fiktivních snoubenců Sáry a Kristiána, kteří plánují svatbu. Díky poutavému příběhu se vžijete do role mladého páru a budete za něj řešit běžné situace. Princip hry je jednoduchý: Do děje zasahujete tak, že činíte z vašeho pohledu nejlepší z nabízených rozhodnutí. Ale pozor: některá z vašich rozhodnutí umožní v příběhu pokračovat dál, jiná vám naopak nebudou tolerována a povedou k ukončení hry, k takzvanému game over! Naštěstí jsou vám v rozhodujících momentech hry nabídnuty užitečné rady.

Cílem hry Než řekneš ANO je upozornit spotřebitele na osvědčené postupy, které pomohou překonat nástrahy internetové sítě. Hravou formou si osvojíte pravidla bezpečného chování na internetu, abyste se nestali oběťmi vydírání nebo zneužití osobních dat. Podívejte se, které oblasti hra pokrývá.

Seznamte se se správnými postupy pro ochranu vašich dat

Chcete-li se chránit před internetovými piráty a vyhnout se nepříjemným překvapením, zde je několik postupů, které je třeba si zapamatovat. Přestože obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) posílilo práva spotřebitelů, je užitečné seznámit se se svými právy a účinně jednat, když jsou tato práva porušena.

1) Přístupové údaje k založení online účtů

Jak se chránit proti riziku pirátství na vašem online účtu?

 • Zvolte si heslo, které je dostatečně dlouhé: 8 až 12 znaků.
 • Vytvořte heslo pomocí číslic, speciálních znaků, malých a velkých písmen. Například: kaR6K_ulk82
 • Pro důležité přístupy nastavujte taková hesla, která neobsahují celá jména a která nejsou pro kohokoliv uhodnutelná.
 • Hesla neukládejte do internetového prohlížeče.
 • Střídejte přístupová hesla u jednotlivých účtů. Útočníkovi stačí zjistit nebo prolomit heslo v nejhůře zabezpečené službě a dostane přístup i k těm ostatním. Usnadnit vám to mohou různí správci hesel.
 • Neposílejte nikdy hesla e-mailem ani je neposkytujte dalším osobám.
 • Vymažte z vaší e-mailové schránky potvrzující zprávy webových stránek, na kterých jste si vytvořili uživatelský účet.
 • Pokud to webová stránka nabízí, zvolte si dvojité ověření, které vašemu účtu poskytne dodatečnou ochranu. Přístup k vašemu účtu je zabezpečen pomocí hesla a bezpečnostního kódu, který je vám zaslán například pomocí SMS.
 • Mnoho služeb (například e-mailové účty) vyžadují pro obnovení hesla takzvané bezpečnostní otázky jako jméno matky za svobodna. Vynechte snadno uhodnutelné otázky a odpovědi, které si může kdokoliv zjistit.

2) Důvěryhodnost e-shopu

Jak ověřit důvěryhodnost webové stránky internetového obchodu ještě před vytvořením objednávky?

 • Ujistěte se, že webová stránka e-shopu i platebního portálu je dostatečně zabezpečená: adresní lišta prohlížeče musí obsahovat znaky « https:// » a současně také piktogram visacího zámku.
 • Dohledejte si společnost v obchodním (www.justice.cz) či živnostenském rejstříku (www.rzp.cz). Pokud nevíte, kdo zboží prodává, nic nekupujte. S e-shopy, které na webových stránkách neuvádějí informace o provozovateli, máme velmi špatné zkušenosti.
 • Pro užitečné informace a snadné dohledání důležitých údajů použijte naši službu pro ověřování důvěryhodnosti e-shopů na www.dtest.cz/eshopy.
 • Zjistěte si, jaké zkušenosti měli s e-shopem ostatní zákazníci. Ovšem k recenzím přistupujte vždy s dostatečnou obezřetností. Jak rozpoznat falešnou recenzi, se dočtete v našem článku.

3) Opatrnost na sociálních sítích

Sociální síť vám umožňuje sdílet informace, fotografie a další s více či méně omezenou komunitou. Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením na Facebooku a neztratili kontrolu nad sdíleným obsahem, věnujte čas úpravě nastavení ochrany soukromí svého profilu. Jak to udělat?

 • Rozdělte své přátele na Facebooku do několika kategorií (přátelé, příbuzní, známí, rodina a podobně). Budete moci přesněji určit, co chcete zobrazit té či oné skupině.
 • Mějte pod kontrolou příspěvky, ve kterých jste označeni. Ještě než vaši přátelé zveřejní příspěvek, ve kterém jste označeni, vyžadujte jeho schválení.
 • Skryjte své přátele. Ostatní tak neuvidí osoby, se kterými se přátelíte.
 • Skryjte svůj profil pro účely vyhledávání: zadá-li někdo vaše jméno do vyhledávače Google, ve výsledcích vyhledávání se váš profil nezobrazí.

I další sociální sítě mají speciální nastavení pro ochranu soukromí. Například na Twitteru můžete zakázat označování na fotkách nebo to, abyste byli na sociální síti dohledatelní podle e-mailové adresy.


4) Právo na stažení obsahu

Jak můžete vznést odpor proti zveřejnění obsahu, který se vás týká? Jedná se například o fotografie, zvukové nebo obrazové záznamy a texty.

 • Každý může požádat o vymazání informací z webové stránky, pokud tyto informace porušují jeho soukromí, čest, pověst nebo ho jakkoliv ohrožují.
 • Nejprve požádejte osobu, která příspěvek zveřejnila, aby ho smazala, a upozorněte ji, že máte právo nesouhlasit se šířením informací o své osobě.
 • V případě odmítnutí požádejte o vymazání těchto informací přímo u provozovatele webových stránek. Váš požadavek odůvodníte například tím, že vysvětlíte, jakým způsobem zveřejnění tohoto obsahu poškozuje vaši pověst nebo soukromí.
 • Sociální sítě mívají pro tyto účely obvykle zveřejněny kontaktní údaje nebo postupy pro ohlášení vzniklé situace.


Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz5) Právo na zrušení odkazu

Jak můžete postupovat, aby se příspěvek publikovaný jiným uživatelem a obsahující informace o vaší osobě nezobrazoval ve výsledcích vyhledávání na internetu?

 • Chcete-li, aby byl odkaz obsahující informace o vaší osobě smazán z vyhledávače (Google, Seznam, Yahoo, Bing a tak dále), můžete jeho provozovatele požádat, aby na tyto informace již neodkazoval. Vyhledávač rozhodne, zda vaší žádosti vyhoví nebo ne. Tento postup musíte zopakovat pro každý vyhledávač zvlášť.
 • Právo na zrušení odkazu umožňuje pouze odstranění vazeb mezi zveřejněným obsahem a vaším jménem. Obsah se však nevymaže a zůstane přístupný na původní webové stránce. Obsah tedy na internetu existuje i nadále, ale zadáte-li své jméno, vyhledávač ho nenajde.

6) Podvodné e-maily

Jak odhalit pokus o podvod pomocí e-mailu?

 • Phishing je technika, kterou používají podvodníci k získání údajů o vaší osobě za účelem odcizení a neoprávněného užívání vaší identity.
 • Nejčastějším případem phishingu je situace, kdy se podvodník vydává za organizaci, která je vám známá (například banku, finanční úřad, zdravotní pojišťovnu), použije její logo a požádá vás, abyste po údajné technické závadě „aktualizovali“ nebo „potvrdili“ své údaje, zejména údaje o bankovním spojení.
 • Kyberzločinec také může vystupovat jako jeden z vašich známých či přátel. Buď nelegálně vstoupil do e-mailového účtu jednoho z vašich kontaktů a poslal vám e-mail z adresy této osoby, anebo použil e-mailovou adresu podobnou adrese vašeho kontaktu. Mějte oči otevřené! Prohlédněte si pořádně e-mailové adresy, obsah a formu zprávy. V případě, že máte pochybnosti, kontaktujte tuto osobu a ověřte si, zda je odesílatelem zprávy.

7) Vyděračské softwary

Váš počítač je zablokován a je po vás vyžadována platba za zaslání a obnovení přístupového klíče. Jak můžete reagovat?

 • Ransomware je škodlivý software, který může blokovat přístup k počítači či mobilnímu telefonu nebo šifrovat osobní údaje. Tato metoda kyberkriminality má za cíl podvodně získat od oběti peníze výměnou za odblokování jeho počítače nebo za klíč k dešifrování uložených dat.
 • Šíření vyděračských softwarů se děje nejčastěji prostřednictvím podvodného e-mailu, který vyzývá k otevření přílohy nebo kliknutí na určitý odkaz. Otevřením přílohy se spustí program, který zašifruje všechna data obsažená v počítači či telefonu oběti a blokuje přístup k přístroji. Kyberzločinci pak požadují, aby jim oběť zaplatila určitou peněžní částku výměnou za heslo pro dešifrování údajů.
 • Dalším typem jsou vyděračské e-maily, které vyhrožují zveřejněním citlivých soukromých informací.
 • Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) doporučuje na e-mail nereagovat a výkupné v žádném případě neplatit. Platba totiž nezaručuje obnovu dat a bankovní údaje užité pro provedení platby by mohly být dále zneužity k podvodným účelům.
 • Obecným doporučením, jak se před ransomware bránit, je udržovat aktuální antivirový program včetně databází a pravidelně aktualizovat rovněž operační systém a další software. Pozor je nutné dávat i na podezřelé e-maily a neotevírat bezmyšlenkovitě každou přílohu. Pokud už k napadení počítače dojde, je vhodné počítač odpojit od internetu (vypnutím Wi-Fi nebo odpojením kabelu Ethernet), provést úplné obnovení systému spolu se zformátováním pevných disků a podat trestní oznámení na policii nebo státní zastupitelství.

8) Krádež a neoprávněné užívání digitální identity

V reálném světě je vaše identita chráněna státními úřady. A jak je tomu na webu?

 • Ve virtuálním světě žádné úřady, které by jakkoliv zaručily a ochránily naši identitu, neexistují. Abychom žili svůj virtuální život, vytváříme si každý sám svou digitální identitu, která se skládá z osobního účtu, hesla a e-mailové adresy, ale rovněž ze zveřejněných příspěvků. To vše jsou stopy, které o sobě více či méně vědomě zanecháváme.
 • O krádeži a zneužití identity hovoříme v případě, kdy jedna osoba používá na internetu osobní informace jiné osoby, a to bez jejího souhlasu a pro podvodné účely, poškozuje její pověst nebo podvodně získá jejím jménem peníze.
 • Pachatelé vytvoří falešný profil na sociálních sítích, falešný blog nebo dokonce falešnou e-mailovou schránku a takto mohou diskreditovat svou oběť. Aby se mohli vydávat za svou oběť, odcizí její data a informace o ní (fotky, přátele, názory a tak dále…) z jejího opravdového účtu a pak zveřejňují jménem této osoby své pomlouvačné komentáře. Na základě údajů, které se jim podaří shromáždit pomocí phishingu, zejména údajů o bankovním účtu, činí jejím jménem různé operace: mohou si například zřídit telefonní účet, bankovní konto nebo požádat o půjčku.
 • Vina je samozřejmě na straně hackerů, ale uživatelé internetu by měli mít zájem na ochraně svých dat a chránit se před těmito riziky tím, že zabezpečí přístup ke svým účtům a datům. Je důležité stále důrazně opakovat: chraňte svá data!
Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Přihlásit