Jak testujeme mikrovlnné trouby

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • příprava pokrmů: 50 %
  • obsluha: 35 %
  • spotřeba el. energie: 10 %
  • hlučnost: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Příprava pokrmů

Při zkouškách přípravy pokrmů jsme nejprve hledali automatický program pro daný pokrm. Pokud ho mikrovlnka neměla, postupovali jsme podle návodu k použití. Když jsme ani tam neuspěli, nastavili jsme program ručně. Stejně jsme postupovali, pokud výsledky s automatickým nebo manuálním programem nebyly uspokojivé. Do hodnocení jsme zahrnuli úspěšnější způsob přípravy.

Rozmrazování: Měřili jsme vnitřní a povrchovou teplotu v celkem 22 místech 0,5 kg mletého hovězího masa po pěti minutách od dokončení programu. Do hodnocení byla zahrnuta i doba přípravy.

Ohřev hotového jídla: Hotový pokrm simulovala náhražka masa z bílků mléka a cukru a dvě porce bramborové kaše (100 a 150 g). Sondy měřily teplotu v 14 místech ohřáté bramborových kaší a 9 místech náhražky masa. Posuzovány byly teplotní rozdíly v samotné bramborové kaši i v rámci celého pokrmu.

Ohřev mražených jídel: Hodnocení výsledků rozmrazování a následného ohřevu hotových lasagní zamražených při teplotě -20 °C. Kromě vnitřní teploty měřené v šesti místech posuzovala laboratoř také senzorické vlastnosti pokrmu (vzhled, šťavnatost a chuť ohřátých lasagní).

Ohřev vody: Dětskou láhev o objemu 330 ml naplnili experti z laboratoře 180 ml vody. Umístili ji do středu mikrovlnné trouby a spustili ji na plný výkon na 30 sekund. Poté ji promíchali lžičkou, počkali 20 sekund a změřili teplotu vody.

Obsluha

Laboratoř hodnotila návod k použití, otevírání a zavírání dvířek (úchop, event. velikost tlačítka pro otevírání, potřebná síla), vkládání a vyjímání jídel, osvětlení vnitřní komory, nastavování manuálních a automatických programů a jejich přesnost, dále čištění, kontrola průběhu programu a použití osobami s handicapem (se zhoršeným zrakem nebo manuální zručností).

Spotřeba elektrické energie

Měřili jsme, kolik energie se spotřebuje na ohřev jednoho litru vody mikrovlnami. Následně byla stanovena energetická efektivita – jako poměr změřeného příkonu a výkonu. Dále jsme měřili spotřebu energie v pohotovostním režimu.

Hlučnost

Tři odborníci subjektivně posuzují hlučnost mikrovlnné trouby v chodu.

Bezpečnost

Elektrická bezpečnost: Hodnocení jednotlivých aspektů elektrické bezpečnosti podle normy EN 60335, část 1 a 2-25.

Využitelný objem

Výpočet je založen na velikosti válce, jehož poloměr tvoří nejkratší vzdálenost od osy otáčení k nejbližší stěně nebo dvířkům a výšku vzdálenost mezi talířem a stropem. Pokud mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo je možné ho vypnout, využitelný vnitřní objem určujeme podle toho, jak velký obdélníkový hranol by se dovnitř vešel.

Hodnocení velikosti vnitřního objemu je založeno na poměru celkového vnějšího objemu trouby a vnitřního využitelného prostoru.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit