TEST: Vodu balenou, nebo z kohoutku?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 22.6.2009   

Je balená voda kvalitnější než voda z kohoutku? Nebo obráceně: Je pitná voda z kohoutku kvalitnější než voda balená? TEST se rozhodl provést důkladné analýzy balených vod a pitné vody z vodovodu. Dotazník, který předchází samotnému testování, má zjistit, jaké vodě dává přednost široká veřejnost.

Nedostatek informací, dezinformace a hlavně přesně zacílené reklamy udělaly z vody v plastové lahvi fenomén. Jak uvádí jeden ze starších průzkumů, 34 procent lidí pitnou vodu z kohoutku vůbec nepije nebo ji pije méně než jednou týdně. A právě z nedůvěry v kvalitu pitné vody, která teče z kohoutků, těží výrobci balených vod.

Časopis TEST bude provádět nezávislé a objektivní analýzy pramenitých, kojeneckých a pitných balených vod. Aby zároveň získal co nejvěrnější současný obraz chování a postojů spotřebitelské veřejnosti k baleným vodám, připravil na svých webových stránkách www.dtest.cz dotazník.

Prostřednictvím dotazníku umožní zapojení veřejnosti do přípravy testu. Na základě odpovědí budou vybrány nejprodávanější značky balených vod a bude zvolena metodika testu odpovídající chování českých spotřebitelů. Vyplnění dotazníku zabere několik málo minut.
S výsledky testu kvality a zdravotní nezávadnosti balených vod a pitné vody z kohoutku bude veřejnost seznámena koncem letošního roku na stránkách časopisu TEST a na www.dtest.cz.

Dotazník k zodpovězení je k dispozici na https://www.dtest.cz/dotaznik-voda.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922
 


 

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MŽPZajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem)

Přihlásit