Omezovače rychlosti

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Nadměrná rychlost hraje roli při vzniku mnoha dopravních nehod a podepisuje i na jejich závažnosti. Značky o nejvyšší povolené rychlosti jsou určeny k udržení rychlosti dopravy pod maximem vhodným pro dané prostředí, a tím zajišťují bezpečnost motoristů a dalších účastníků silničního provozu. Tato rychlostní omezení, pokud jsou dobře zvolena, mohou napomoci dobrému fungování dopravy a podpořit bezpečné jízdní podmínky.

Větší dodržování rychlostních limitů by pomohlo předejít mnoha nehodám a zmírnit jejich následky. Proto Euro NCAP odměňuje systémy, které pomáhají dohlížet na řidičovu rychlost. Euro NCAP v současnosti odměňuje pouze systémy, které si řidič sám dobrovolně nastavuje. V budoucnosti možná budou dostupné systémy, které budou nejvyšší dovolenou rychlost zjišťovat automaticky v každém bodě silniční sítě a následně vhodně nastaví maximální rychlost vozidla.

V současné době Euro NCAP odměňuje dva druhy systémů: ty, které mohou být nastaveny řidičem a které aktivně zabraňují vozidlu dané maximum překročit; a ty, které řidiče jednoduše varují, když je nastavené maximum překročeno. Funkčnost systému se posuzuje podle toho, zda může být systém snadno nastaven i odnastaven, bez zbytečného rozptylování řidiče; hodnotí se jasnost signálů předávaných řidiči, aby se zajistilo, že řidič nemůže být zmaten, jaké má právě nastaveno maximum, a že pokud systém nebude schopen rychlost pod dané maximum omezit, bude řidič dostatečně varován. U aktivních systémů se provádí kontrola, zda jsou schopné omezit rychlost pod maximum nastavené řidičem. Pro každou ze tří rychlostí je určen stupeň preciznosti, se kterým bude dané maximum udržováno.

Aktivní systémy, které splňují požadavky Euro NCAP, mohou dostat maximálně jeden bod. Systémy, které řidiče pouze varují, mohou dostat maximálně 0,5 bodu.

Přihlásit