Stavební spoření: Jak rozmnoží úspory?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 11/2018

Vlastní bydlení je snem nejednoho dospělého člověka. Shromáždit dostatečné množství finančních prostředků na pořízení vysněného bytu či domku je však za současných podmínek na trhu nemovitostí čím dál složitější a mnohým zájemcům tak uspořené finance potřebnou částku nepokryjí. Vlastní zdroje proto buď kombinují s hypotékou, nebo je zhodnocují vložením do produktů, které tento životní krok podporují. Stálicí mezi nimi je stavební spoření, jehož obliba ani po letech neklesá. Čím je pro střadatele stále tak atraktivní?

Uložení úspor na účet stavebního spoření je kromě všech výhod zmíněných v článku navíc i bezpečné. Vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob) vedené ve stavebních spořitelnách jsou totiž ze zákona pojištěny, a to včetně úroků. Horní hranicí pro výplatu náhrady vkladů je tak stejně jako u bank částka 100 000 eur, tedy přibližně 2,6 milionů korun.

Než náš článek přeskočíte s tím, že se aktuálně žádné bydlení pořizovat nechystáte, zadržte. Stavební spoření totiž klame názvem – zdaleka není určeno jen potencionálním majitelům nemovitostí. Jeho primární úlohou sice je pomoci občanům snadněji financovat bytové potřeby, prostředky nastřádané v rámci tohoto produktu však můžete použít prakticky k čemukoli. Jejich využití nepodléhá žádné kontrole, a tak za ně můžete pořídit cokoli, co ani nijak nesouvisí s bydlením.

Jen pro vyvolené?

Za kolébku většiny finan­čních produktů dnešní podoby bývá označována Anglie. Ani stavební spoření není výjimkou, jelikož založení první stavební spořitelny v roce 1775 se váže ke středoanglickému Birminghamu. První podoba produktu měla ovšem striktně vymezenou cílovou skupinu klientů – jednalo se totiž o uzavřený okruh členů daného spolku, kteří si na družstevním principu navzájem vypomáhali při získávání prostředků určených k financování bydlení. Veřejnosti se systém otevřel až v polovině 19. století, kdy byly po vzoru Velké Británie stavební spořitelny zakládány například v Irsku, Austrálii či na Novém Zélandu.

Na území kontinentální Evropy byly průkopnickými státy Německo a Rakousko. K rozmachu stavebního spoření zde však došlo o něco později, a to ve dvacátých letech 20. století, kdy poptávka po prostředcích na bydlení souvisela především s obnovou po první světové válce. Do dějin českého finančnictví se pak zapsal rok 1927, kdy první stavební spořitelny vznikly i na území Československa.

Dnes určitě nemusíte patřit mezi VIP osobnosti, abyste na tento spořicí produkt dosáhli. Stavební spoření se naopak řadí k finančním službám s nejširším spektrem cílových skupin zákazníků. Vhodné je nejen pro dospělé, kteří si chtějí našetřit dostatek financí například na vlastní bydlení, ale i pro postarší občany jako přilepšení k důchodu. Stavební spoření není nijak omezeno věkem, jeho účastníkem tedy může být dokonce i kojenec (pochopitelně v právním zastoupení zákonného zástupce).

Pod pokličkou produktu

Stavební spoření je specifickým druhem spořicího produktu, jehož primárním účelem je naspoření finančních prostředků na výstavbu, koupi, rekonstrukci nebo jiné stavební úpravy nemovitosti. Skutečné využití vyplacených úspor však nepodléhá žádné kontrole ze strany stavební spořitelny ani jiné finanční instituce, a vy tak můžete dané finance bez obav využít libovolným způsobem. Produkt naleznete v nabídce stavebních spořitelen, kterých na českém trhu působí celkem pět.

Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít jak fyzická, tak právnická osoba. Pro druhé zmíněné – tedy právnické osoby však není spoření až tak výhodné, jelikož jim na rozdíl od osob fyzických nevzniká nárok na státní podporu. Součástí uzavření smlouvy je stanovení výše cílové částky, což je finanční obnos, kterého byste chtěli na konci spoření dosáhnout. Cílová částka se skládá z vkladů, státní podpory, úroků z vkladů i ze státní podpory a úvěru ze stavebního spoření (je-li sjednán), přičemž od tohoto součtu se následně odečte daň z příjmů z těchto úroků. Frekvenci vkladů ponechává stavební spořitelna na vás – na výběr máte buďto ukládání smluvní částky pravidelně (například měsíčně, půlročně, ročně), nebo nepravidelně (na účet můžete kdykoli vložit jakoukoli částku). Jediné, co je třeba bedlivě sledovat, je výše uspořené částky. Pokud totiž uspořená částka převýší částku cílovou, zaplatíte poplatek, který vychází z rozdílu mezi oběma částkami. Takové sankci je však možné včas předejít navýšením cílové částky ještě před jejím překročením.

Stále marně pátráte po tajemném klíči vedoucím k vyhlášené atraktivnosti produktu? Nyní vám ho prozradíme. Pomyslné „rozmnožení“ vámi vložených prostředků zajišťují u stavebního spoření dva typy zhodnocení. Jsou jimi:

  •  úroková sazba – je klasickou odměnou za peníze zapůjčené finanční instituci, udává se v ročním intervalu a její výše se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 % - 1,5 %,
  •  státní podpora (příspěvek od státu) – viz dále.

Aby však bylo naše hodnocení stavebního spoření objektivní, musíme kromě předností zmínit i jeho stinné stránky. Co tedy na tomto produktu není výhodné? Především to, že si naspořené peníze nemůžete bez sankcí kdykoli vybrat. Toto omezení naleznete v podmínkách pod pojmem vázací doba, která u stavebního spoření činí šest let. Pokud tuto zákonem stanovenou lhůtu nedodržíte a úspory vyberete dříve, připravíte se o státní podporu a také zaplatíte poplatek za předčasné ukončení.

Další nevýhodou jsou jednoznačně poplatky. Nenatrefíte-li čirou náhodou na výhodnou marketingovou akci, první z nich (poplatek za sjednání) zaplatíte hned při uzavření smlouvy. Obvykle činí jedno procento z cílové částky a stejná výše vás čeká i při případném dodatečném navýšení cílové částky. Budiž spořitelnám polehčující okolností alespoň fakt, že poplatek za uzavření smlouvy je jednorázový. V průběhu trvání spoření se pak pravděpodobně setkáte s poplatkem za vedení účtu a s poplatkem za zaslání výpisu z účtu. Náklady na ně se nejčastěji pohybují v řádu několika stokorun za rok.

Státe, přispěj mi!

Bezesporu největším lákadlem stavebního spoření je státní podpora. Tu si lze představit jako jakousi odměnu státu za zodpovědný přístup k vytváření úspor a jejím zdrojem je státní rozpočet České republiky. Výše státní podpory činí deset procent z ročně uspořené částky, přičemž za maximální částku se považuje suma 20 000 korun – na státní podpoře tedy můžete při optimálním nastavení získat až dva tisíce korun ročně. Podmínkou pro její získaní jsou řádné vklady a dodržení vázací doby, či případně čerpání úvěru ze stavebního spoření na účely bytových potřeb.

Co je také u státní podpory více než příjemné, je skutečnost, že v rámci stavebního spoření nejsou úročeny pouze vaše vklady, ale úročí se i samotná státní podpora. Ve výsledku jsou vám tedy připisovány úroky z celkového zůstatku na účtu. Úroková sazba je navíc garantovaná po dobu celých šesti let. Jediná zrada, která by vás tak u tohoto produktu mohla potkat, má administrativní charakter – státní podporu totiž nezískáváte automaticky, ale musíte o ni u stavební spořitelny písemně zažádat.

Které skupiny osob mají na tento státní příspěvek nárok? Státní podporu mohou získat:

  •  občané ČR,
  •  občané EU, kterým byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR a zároveň jim bylo přiděleno rodné číslo,
  •  fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem.

Když úspory nestačí…

Až doposud jsme stavební spoření prezentovali jako spořicí produkt, který dokáže efektivně zhodnocovat úspory. Kromě spořicích mechanismů má však v sobě tento finanční instrument zakotven i opačný princip, a může tak sloužit jako specifický typ úvěru. Zatímco však finance ušetřené v rámci spořicí složky můžete použít prakticky na cokoli, peníze půjčené ze stavebního spoření na úvěr musíte využít výhradně k financování bytových potřeb svých či osob blízkých.

Ze stavebního spoření lze poskytnout dva typy úvěrů – úvěr řádný a překlenovací (meziúvěr). Schválení řádného úvěru je z hlediska podmínek poněkud náročnější, a proto účastníci, kteří je nesplňují, mohou zažádat o úvěr překlenovací. Oba typy účelových půjček lze kombinovat například ještě s hypotékou, nicméně stran výhodnosti většinou trhu dominují právě úvěry ze stavebního spoření, neboť výše jejich úrokových sazeb je omezená zákonem.


Přihlásit