Jak testujeme fotovoltaické panely

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • maximální výkon: 50 %
  • vizuální kontrola: 25 %
  • elektroluminiscenční měř.: 15 %
  • propouštění vlhkosti: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Vizuální kontrola

Na počátku testování provedlakontrolu panelů, aby zkontrolovala potenciální přítomnost vizuálních defektů. Hledala například trhliny na povrchu, dutiny či bubliny mezi vrstvami panelu, problémy se zalévací hmotou, přerušená propojení, narušené články, zkraty či odhalené elektrické součástky.

Stejnou kontrolu pak laboratoř provedla na konci testování po absolvování ostatních zkoušek a vystavení panelů vlivu počasí v exteriéru.

Elektroluminiscenční měření

Laboratoř pomocí speciálníSi-CCD kamerysledovala záření generované solárními články napojenými na elektřinu. Pomocí této metody dokázala odhalit mikrotrhliny a další defekty.

Maximální výkon

Hodnocení se skládá z několika dílčích zkoušek. Laboratoř změřila na počátku a na konci testu maximální výkon a účinnost fotovoltaických panelů. Poté porovnávala naměřené výsledky s deklarací výrobce a nakonec také poměřovala, jak se lišila efektivita a výkon na počátku a na konci testu.

Propouštění vlhkosti

Panely byly ponořeny do bazénu s vodou. Laboratoř zjišťovala, zda mají dostatečnou izolaci proti vlhkosti a zda při jejich použití nehrozí vznik koroze, poruchy nebo bezpečnostního rizika.Tato zkouška obsahuje limit – v případě, že v ní testovaný panel selže, snížíme mu také celkové hodnocení.

Přihlásit