Měla by se solária zakázat?

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.10.2018   

Odborné studie potvrzují, že návštěvy kabinového solária zvyšují riziko vzniku melanomu. Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ANSES již opakovaně žádá o jejich zákaz.

Umělé UV záření poškozuje strukturu DNA natolik, že si s tím tělo neumí poradit, a tak vzniká melanom – nejvzácnější, ale i nejnebezpečnější forma rakoviny kůže. Problém je o to vážnější, že do solária chodí i lidé mladší 30 let. Jejich používání osobami mladšími 18 let je ve Francii zakázané, ale průzkum spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir před pěti lety ukázal, že majitelé solárií rádi přivírají oči a poskytují služby svých zařízení každému druhému neplnoletému zájemci. Ve jménu svého výdělku ohrožují zdraví a život dospívajících.

Průzkum odhalil i další problémy. Po klientech se nevyžaduje dost informací o zdravotním stavu, o užívání léčiv zvyšujících fotosenzibilitu, nekontroluje se stav jejich kůže při domluvě počtu návštěv apod. Někteří provozovatelé dokonce propagovali UV záření solária jako zdraví prospěšné.

Nyní je však prokázáno, že umělé UV záření kůži na vystavení slunečním paprskům rozhodně nepřipravuje, protože proces opalování, tj. hnědnutí kůže se v obou případech liší. I tvorba vitaminu D v těle je v soláriu zanedbatelná a zdravější i účinnější je vystavit se přírodnímu zdroji tepla a světla. Původní zprávu o možném zákazu solárií ve Francii naleznete zde.

Přihlásit