Užitečné samolepky jako dárek od dTestu

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Publikováno v časopise 10/2018

S tímto vydáním časopisu jsme pro vás připravili dva malé dárky – samolepku Nevhazujte reklamu a samolepku Prodejci, nezvoňte. Jak je to vlastně s reklamou a podomním prodejem? A jak vám proti nim samolepky pomohou?


Samolepky na poštovní schránky zasíláme zdarma. Můžete si je doobjednat na dtest.cz/samolepky.

Proč jsme zavaleni reklamou

Hlavní krédo obchodníků v konzumní době je jediné: Musíme prodat! Nejčastěji užívaným prostředkem k tomu, jak prodeje zvýšit, je reklama. Ve snaze přilákat co nejvíce zákazníků do svých prodejen nebo co nejvíce nových uživatelů svých služeb zavalují naše poštovní a e-mailové schránky různými formami reklamy. I kdyby většina letáků a e-mailů neměla účinek a přišlo by díky nim nakupovat jenom pár zákazníků, je tlak obchodníků na odbyt zboží a služeb tak velký, že se jim masivní rozesílání reklamy vyplatí. Navíc platí, že čím více letáků se natiskne, tím větší množstevní slevu na tisk obchodník získá. Marketingová oddělení k tomu stále vyhodnocují, jaká forma letáků či jiných reklamních materiálů funguje nejefektivněji, a podle toho je vylepšují.

Jelikož reklama může mít výrazný dopad na rozhodování spotřebitelů a vůbec všech, kteří si chtějí něco zakoupit, existuje zákon o její regulaci. Zákon chrání před reklamou na zboží, služby či cokoliv jiného, co je v rozporu s právními předpisy. Dále zakazuje také reklamu, jež je nekalou obchodní praktikou podle zákona o ochraně spotřebitele. Speciální podmínky reklamy se vztahují například na tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo léčivé přípravky.

Pokud budete mít dojem, že nějaká reklama není v pořádku, můžete se obrátit na příslušný dozorový orgán, který je určen vždy podle toho, o jakou reklamu se jedná. Nad dodržováním zákona o regulaci reklamy v rozhlase nebo televizi tak dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní zemědělská a potravinářská inspekce u potravin a tabákových výrobků, Státní ústav pro kontrolu léčiv u léčivých přípravků a tak dále. Pokud nejde o žádný spe­ciál­ní případ, je příslušným dozorovým orgánem krajský živnostenský úřad.

Reklama adresná a neadresná

Rozlišení na adresnou a neadresnou reklamu je důležité z toho důvodu, že se podle něj liší způsob, jakým se lze před reklamou bránit. Adresná reklama je nějakým způsobem cílena, tedy adresována na příjemce. Nejčastěji se s takovou formou reklamy můžete setkat prostřednictvím reklamních e-mailů, jde ale také o letáky, které jsou zasílány na konkrétní jméno a adresu. Typickou formou reklamy neadresné jsou zase letáky distribuované bez uvedení konkrétního adresáta.

Jak se bránit adresné reklamě

K zasílání adresné reklamy její odesilatel vždy potřebuje vaše osobní údaje, ať už jde o e-mailovou adresu nebo o jméno a adresu fyzickou. Za účelem reklamy je však možné údaje užívat pouze na základě vašeho souhlasu či na základě předem definovaného oprávněného zájmu odesilatele. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vám dává právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, případně podat námitku proti jejich zpracování na základě oprávněného důvodu.

Obojí dáte odesilateli najevo jednoduše tak, že mu sdělíte, že si nepřejete, aby vás s jakoukoliv další reklamou obtěžoval. Zároveň je také vhodné požádat o výmaz osobních údajů z databáze odesilatele. Pokud na výzvu nebude re­ago­vat, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který na tuto oblast dohlíží.

Jak se bránit neadresné reklamě a jak použít samolepku Nevhazujte reklamu

Šíření nevyžádané a obtěžující neadresné reklamy zákon o její regulaci výslovně zakazuje. Aby se vůči vám jednalo o obtěžující reklamu, musíte dát předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřejete, aby byla vůči vám nevyžádaná reklama šířena. Právě k tomu slouží samolepka Nevhazujte reklamu, kterou si nalepíte na poštovní schránku. Jestliže vaše přání nebude respektováno, jedná se podle zákona o regulaci reklamy o přestupek, za který lze uložit pokutu až dva miliony korun. Je proto na místě odesilatele vyzvat, aby se vhazováním reklamy přestal, a jestli nepřestane, doporučujeme vám obrátit se na příslušný krajský živnostenský úřad.

Kdy ani sdělení na schránce nepomůže

Výzva na schránce, aby vám do ní nevhazovali reklamu, bohužel nepomůže v případě předvolebních letáků. Výklad zákona je v tomto případě totiž takový, že u tohoto druhu letáků se nejedná o propagaci, nýbrž o šíření informací v souladu s veřejným zájmem. Je však otázka, zda to skutečně platí, když se většinou jedná o placenou propagaci určitého kandidáta, což je velmi podobné klasické reklamě. Podobně se nedá bránit ani obecním zpravodajům. Podle tiskového zákona se totiž jedná o specifický druh periodického tisku, nikoliv o reklamu. Zároveň proto zpravodaj vydávaný obcí, krajem či subjektem k tomu zřízeným musí poskytovat objektivní a vyvážené informace o místním dění a poskytnout prostor k vyjádření názorů členům zastupitelstva.

Rizika podomního prodeje

Řada podnikatelů využívá k nabízení svého zboží a služeb podomní prodej, v rámci kterého navštěvují spotřebitele bez pozvání u nich doma. Podle našich zkušeností podomní prodejci velmi často užívají celou škálu nekalých obchodních praktik, takže po jejich návštěvě spotřebitel ani neví, že uzavřel smlouvu nebo s kým vůbec jednal. Ověřené pravidlo zde praví, že žádná skvělá nabídka za vámi domů takto nepřijde. Například u smluv o dodávkách energií, kde je bohužel podomní prodej velmi častý, se na nás pravidelně obracejí spotřebitelé, kteří smlouvu s podomním prodejcem uzavřeli, ale později zjistili nejen to, že nový dodavatel je nakonec dražší než ten původní, ale také že má příšerný zákaznický servis a spoustu smluvních pokut, což činí z ukončení smlouvy doslova noční můru. Proto vždy doporučujeme obezřetnost a raději případným problémům dopředu předcházet.

Co vyjadřuje samolepka Prodejci, nezvoňte a jak se chovat k podomním prodejcům

Pokud si samolepku nalepíte ke zvonku, dáte prodejcům jasně najevo, že si jimi nepřejete být obtěžováni. Navíc je na samolepce naše logo a kontakt na spotřebitelskou poradnu, což prodejci jasně říká, že u vás nejspíš narazí. Pokud se přesto rozhodne u vás zazvonit, doporučujeme se s ním vůbec nedostat do kontaktu, to znamená neotevírat dveře, neposlouchat jej a nenavazovat oční kontakt. Často totiž jde o dobře proškolené manipulátory, jejichž jediným cílem je vás přesvědčit k tomu, abyste jim podepsali smlouvu.

Pokud se přesto dostanete s prodejcem do kontaktu, nic mu nepodepisujte. Z nevinného potvrzení o návštěvě či dokonce z listu papíru se může vyklubat závazná smlouva nebo plná moc, o čemž se dozvíte až mnohem později. Ani po podpisu však boj není ztracený. Jelikož se v takových případech jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, má spotřebitel podle občanského zákoníku právo od smlouvy do 14 dnů po podpisu bezplatně odstoupit. Jestliže prodejce o tomto právu spotřebitele řádně neinformuje a neposkytne mu vzorový formulář pro jeho využití, prodlužuje se lhůta o jeden rok. V případě smluv o dodávkách energií lze dát bez sankce výpověď dokonce až do 15. dne po zahájení dodávek.

Jakékoliv nekalé obchodní praktiky jsou při nabízení zboží a služeb spotřebitelům zakázány a za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty. Jestliže na vás podomní prodejce něco takového zkoušel, můžete dát podnět dotyčným dozorovým orgánům, které jeho jednání prošetří. Obecně je dohledem v této oblasti pověřena České obchodní inspekce, avšak u dodavatelů energií je nutné se obrátit na Energetický regulační úřad.

Zákazy podomního prodeje

Na řadě míst je obecním nařízením (takzvaným tržním řádem) podomní prodej zakázán. Zdali vaše obec své zákonné zmocnění k vydání zákazu využila, zjistíte na jejích webových stránkách. Lze se také setkat se značkami o zákazu podomního prodeje, včetně poskytování služeb umístěnými u silnic na začátků obcí. Pokud je u vás zákaz zaveden, můžete se při střetu s podomním prodejcem obrátit rovnou na městskou policii. Za porušení zákazu hrozí podle zákona o některých přestupcích pokuta až do výše sto tisíc korun. O plošném zákazu podomního prodeje alespoň v oblasti energetiky se jedná v souvislosti s plánovanou novelou energetického zákona. Na to si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.


Přihlásit