Neplatíte falešnými bankovkami?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 10/2018

Mít tak v peněžence o tisícovku či ideálně pětitisícovku více... Spotřebitele ve finanční tísni provází tato myšlenka nejspíše dennodenně. Ti nejtroufalejší pak někdy posunou tuto úvahu o stupeň výše a zasní se nad nápadem vyrobit si pár bankovek navíc svépomocí. Pro nic netušící držitele falešných platidel to ale může znamenat problém. Jakými způsoby jsou peníze chráněny a podle čeho rozeznáte pravé bankovky od falešných?

Dostala se vám do rukou bankovka, která uvedené bezpečnostní prvky nesplňuje, a vy máte podezření, že může být falešná? Odneste ji na Policii ČR, do ČNB nebo do některé z obchodních bank. Pokud se skutečně bude jednat o padělek, na náhradu za ni sice nebudete mít nárok, ale mějte na paměti především to, že pokus o její použití k dalšímu placení by byl trestným činem.

Možná si ze svých školních let ještě pamatujete, že výhradní právo k výrobě platidel a jejich vydávání do oběhu má v naší zemi pouze Česká národní banka. Ta je zároveň správcem náležitostí všech fází životního cyklu bankovek a mincí – zajišťuje jejich uměleckou podobu, zadává výrobu, dohlíží na dodávky a stanovuje množství peněz v oběhu. Jsou-li platidla poškozená, opotřebovaná či jinak poničená, rozhoduje také o jejich stažení z oběhu, likvidaci a následné výměně za platidla nová.

Neviditelná ochrana

Nedostatečné či naopak nadbytečné množství peněz v oběhu může vést k závažným ekonomickým selháním, což je důvodem, proč dohledové instituce každého státu bedlivě dohlížejí nejen na aktuální peněžní zásobu, ale také na pravost platidel v oběhu.

Ani česká měna pochopitelně není v tomto směru výjimkou a naše bankovky i mince jsou proto opatřeny množstvím ochranných prvků. Jejich počet i provedení se liší v závislosti na roku emise. Zatímco u mincí se jedná především o technické parametry užitých kovů a preciznost ražby, systém ochrany bankovek je propracovanější a důmyslnější. Tušíte, jaký počet bezpečnostních prvků ukrývají papírová platidla ve vaší peněžence? Kromě speciálního bavlněného papíru, který je výrazně odolnější než papír kancelářský, se průměrný počet ochranných symbolů u bankovek rovná číslu osm. Ne všechny jsou viditelné pouhým okem a při denním světle (některé lze spatřit pouze při podsvícení či za použití UV světla). Zkusíte si vzpomenout alespoň na ty nejvýraznější?

Na většině bankovek nalezneme těchto osm bezpečnostních prvků:

  1. Vodoznak – je umístěn ve střední části nepotištěného okraje na lícní i rubové straně a proti světlu zobrazuje portrét osobnosti, která je na bankovce znázorněna.
  2. Okénkový proužek s mikrotextem – metalizovaná hmota zapuštěná do papíru, vystupující co pět milimetrů na jeho povrch. Mikrotext na proužcích nese označení nominální hodnoty bankovky.
  3. Barevná vlákna – okem viditelná, v papíru zapuštěná vlákna oranžové barvy o délce šesti milimetrů. Nejzřetelnější jsou na bílých okrajích bankovky.
  4. Soutisková značka – je kruhovým obrazcem tvořícím písmena ČR. Značka je vidět celá pouze v protisvětlu, jinak je z každé strany bankovky viditelná pouze její část.
  5. Skrytý obrazec – je umístěn na lícní straně v ornamentu na rameni portrétu a spatříme jej tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla.
  6. Proměnlivá barva – lipový list (v případě tisícikoruny) vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu bankovku sklopíme proti dopadajícímu světlu. Čelní pohled skýtá barvu zlatou, sklopení proti světlu pak barvu zelenou.
  7. Iridiscentní pruh – typický pro bankovky vyšší nominální hodnoty. Jde o duhově lesklý pruh o šířce 20 milimetrů, umístěný na pravém okraji lícní strany bankovky. Je vzorovaný a opět využívá efektu změny barev při různých úhlech sklopení bankovky.
  8. Mikrotext – je specifickým symbolem tištěným jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Na lícní straně si jej můžeme představit jako nespočet na sebe navazujících číslic zobrazujících hodnotu bankovky, rubová strana pak její nominální hodnotu vyjadřuje slovně.


Přihlásit