Jak testujeme detektory kouře

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • hlasitost poplachu: 15 %
  • výdrž baterie: 15 %
  • upozornění na nízký stav baterie: 15 %
  • zkoušky v kouřovém tunelu: 15 %
  • reakce při požáru: 15 %
  • riziko falešného poplachu: 15 %
  • obsluha: 5 %
  • návod k použití: 2,5 %
  • značení: 2,5 %

Limity hodnocení

Celkové hodnocení může být limitováno. V tomto případě jsme ho snížili detektorům, které mají dostatečné a horší hodnocení ve zkouškách v kouřovém tunelu, obsluhy a výdrže baterie.

Kromě toho jsme se rozhodli neudělit vyšší celkové hodnocení, než je hlasitost poplachu nebo reakce při opravdovém požáru. Chceme tak eliminovat riziko, že by hlásič, který si nevedl příliš dobře při reálném požáru, dopadl celkově lépe třeba díky pohodlné obsluze či vysoké výdrži baterie.

Hlasitost poplachu

Měřena byla hlasitost přístrojů při spuštění poplachu, a to ze vzdálenosti tří metrů od přístroje. Hlasitost byla měřena ve dvou momentech – jednu minutu po spuštění poplachu a dále čtyři minuty po spuštění poplachu. V obou případech byla měřena v úhlu 45° a 90° od úhlu specifikovaného výrobcem.

Hodnocení reflektuje kromě změřené akustické hladiny také subjektivní posouzení poplachu, které provádí experti z laboratoře.

Výdrž baterie

Laboratoř měřila spotřebu přístrojů při běžných situacích. Na základě těchto měření vypočítala předpokládanou životnost dodané i náhradní baterie, je-li vyměnitelná. Hodnocení se pak skládalo z životnosti dodané baterie, rozdílu mezi deklarovanou a předpokládanou životností, předpokládaným počtem výměny baterií v horizontu deseti let a předpokládanou životností po výměně baterií.

V případě, že detektor obsahuje také sekundární baterii, byla otestována stejným způsobem i ona.

Upozornění na nízký stav baterie

Experti z laboratoře subjektivně posuzovali a ohodnotili způsob, jakým uživatele přístroj upozorní na nízký stav baterie a blížící se nutnost její výměny.

Zkoušky v kouřovém tunelu

Před provedením zkoušek byla změřena počáteční citlivost, která byla dále využita jako referenční bod.

Opakovatelnost má za úkol ověřit, že si detektor zachová stejnou citlivost poté, co několikrát spustí poplach.

Směrová závislost je zkouška, která ověřuje, zda přístroj funguje stejně spolehlivě i v případě, že kouř proudí z různých směrů. V testu jsme provedli tuto zkouškou celkem ze čtyř směrů.

Zkouška kolísání napájecího napětí ověřuje, zda je přístroj schopen akusticky, případně vizuálně upozornit uživatele na situaci, kdy klesne napětí baterie a dojde k její poruše.

Reakce při požáru

Pro požár doutnajícího dřeva byla rozmístěna buková dřívka na rýhovanou žhavicí plotýnku a postupně zahřívána na teplot 600 °C. Nedošlo přitom ke vzniku plamenu, nýbrž jen kouře.

Pro zkoušku hořícího plastu byly využity desky z polyuretanu. Ty experti z laboratoře umístili na hliníkovou fólii a zapálili v rohu nejníže položené desky. V tomto případě došlo ke vzniku plamenů.

Pro zkoušku hořící kapaliny byla využita směs vysoce hořlavých kapalin, konkrétně n-heptanu a toluenu. Opět došlo ke vzniku plamenů.

Riziko falešného poplachu

Experti z laboratoře měřili minimální hustotu kouře i aerosolu, při níž se spustí poplach.

Obsluha

Subjektivní hodnocení běžné práce s přístrojem. Hodnocena byla pohodlnost práce s ním, riziko špatné manipulace či správná identifikace ovládacích prvků. Laboratoře se zaměřila na instalaci a upevnění přístroje, vložení a výměnu baterií, práci s tlačítky a viditelnost indikačního světla.

Návod k použití

Posouzena byla kvalita a srozumitelnost návodu k použití v oblasti instalace, nastavení, práce s bateriemi, údržby či reakce na poplach.

Značení

Laboratoř posuzovala, zda na balení nechybí například datum výroby nebo šarže, datum pro výměnu přístroje, informace o bateriích nebo potřebná upozornění.

Propojitelnost

Některé detektory kouře nabízí možnost propojitelnosti s dalšími hlásiči. V případě poplachu na jednom zařízení se pak aktivují i ostatní hlásiče. Laboratoř testovala, zda se skutečně při propojení několika hlásičů aktivují všechny přístroje. Jelikož tuto možnost nenabízí všechny testované modely, neměla tato zkouška žádnou váhu v celkovém hodnocení a její výsledek slouží pouze pro informaci.

Přihlásit