Náraz do sloupu

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Pro každou zemi Evropy se liší, jaké nehody se tam stávají nejčastěji, ale zhruba čtvrtina všech závažných a smrtelných zranění vzniká při bočním nárazu. K mnoha z těchto zranění dochází, když do jedoucího automobilu z boku narazí druhý nebo když automobil narazí do nehybného předmětu jako je strom nebo sloup.

K povzbuzení výrobců, aby do vozidel instalovali zařízení chránící hlavu, se provádí test nárazu do sloupu. Při tomto testu se do vozů taková ochranná zařízení dávají. Postraní hlavový airbag nebo záclonový airbag pomáhají chránit hlavu a horní část těla tím, že se nafouknou a zabrání hlavě v proražení okna. Při tomto testu je auto vrženo bokem rychlostí 29k/h (18 mph) na pevný sloup. Tento sloup je poměrně úzký, proto zde dochází k velkému průniku do boku vozu.

Pole Side Impact

Při nárazu bez airbagu chránícího hlavu trefila hlava sloup rychlostí dostatečnou na to, aby to způsobilo smrtelné zranění.

Míra poranění hlavy v takovém případě běžně dosahuje hodnoty 5000 HIC (head injury criterion), což je 5x více než hranice, při které pravděpodobně dojde k vážnému poranění mozku (1000 HIC). Naproti tomu, pokud je vůz vybaven bočními hlavovými airbagy, je míra poranění hlavy 100 až 300 HIC, což je hodně pod hraniční hodnotou. Airbag pro boční náraz s ochranou pro hlavu pomáhá lidem přežít tento druh dopravní nehody, bez ohledu na její závažnost.

Před rokem 2009 povolovalo Euro NCAP výrobcům provádět test nárazu do sloupu, aby pomocí něj prokázali účinnost systému pro ochranu hlavy ve vozech, do kterých byl tento bezpečnostní prvek namontován. Hodnocení se zaměřovalo pouze na hlavu a výsledky byly připočteny ke skóre dosaženému v MDB bočních nárazových testech. Od roku 2009 se testy nárazu do sloupu staly povinnými a nyní posuzují i další kritické části těla, které by mohli být postiženy. Kromě hlavy například ještě hrudník a břicho.

Přihlásit