Jak testujeme správci hesel

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • obsluha na počítači: 40 %
  • obsluha na mobilu: 20 %
  • zabezpečení: 20 %
  • vybavenost: 20 %

Jak hodnotíme

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsluha na počítači

Hodnoceno pro operační systémy Windows a macOS. Součástí hodnocení byl nákup a instalace, nastavení a každodenního užívání programu.

Při nákupu a instalaci jsme posuzovali jednoduchost a pohodlnost při nákupu softwaru online, užitečnost instrukcí a rad a také průběh instalace. V sekci nastavení jsme posuzovali možnosti správy účtu, konfiguraci a integraci programu do webových prohlížečů (zohlednili jsme přitom jak populární webové prohlížeče od nezávislých firem, tak předinstalované Internet Explorer, Edge a Safari), dále pak možnosti práce a upravování uložených či automaticky generovaných hesel. V sekci každodenního užívání programu jsme brali v potaz možnosti autentizace a automatického vyplňování formulářů, sdílení a obnovu uložených dat, synchronizaci a správu hesel na každodenní bázi.

Obsluha na mobilu

Hodnoceno pro operační systémy Android a iOS. Soubor zkoušek se nijak nelišil od obsluhy na počítači s výjimkou sekce nákupu a instalace. Jelikož zde nákup a instalace probíhá skrz specializovaný a zcela automatizovaný obchod s aplikacemi, rozhodli jsme se tuto sekci vypustit.

Zabezpečení

První soubor zkoušek posuzoval celkové zabezpečení, které není závislé na konkrétním operačním systému. Hodnotili jsme potřebnou sílu přihlašovacího hesla do programu, způsob uložení hesel, možnost obnovy hesla v případě, že ho uživatel zapomene, zda program dává uživateli rady a tipy pro lepší bezpečnost, zda umožňuje multifaktorovou autentizaci, zda ho upozorní v případě, že chce použít stejné heslo pro dva odlišné přístupy či například to, zda mu nabízí pravidelnou obměnu hesel.

Dále jsme hodnotili zabezpečení pro operační systémy Windows, macOS, Android a iOS. Soustava zkoušek byla pro všechny systémy identická. V hodnocení jsme přihlíželi k tomu, zda je program kompatibilní s biometrickými údaji, zda je přihlašovací heslo do programu chráněno před útokem hrubou silou, zda jsou přihlašovací údaje chráněny před trackery, které skrze skryté formuláře sbírají hesla, zda šifruje komunikaci nebo zda je program odolný vůči MITM útokům.

Funkce

Hodnotili jsme, zda program obsahuje funkce, které jsou důležité, užitečné nebo je uživatel od správce hesel může očekávat. Jednalo se o možnost založení více účtů na jednom počítači pro jednoho uživatele, import již uložených hesel z webových prohlížečů, export hesel do textového souboru, kapacitu hesel, která umožní program schraňovat, možnosti autentizace u serverů třetích stran (např. Facebook, Google, Twitter), uložení údajů pro online platby, možnost uložit si do programu také citlivá data (např. fotokopii pasu), možnost bezpečného sdílení hesel dalším uživatelům a také možnosti synchronizace.

Soukromí

Tento soubor zkoušek slouží čistě pro informativní účely, proto jsme mu v celkovém hodnocení neudělili žádnou váhu. V operačních systémech Windows, macOS, Android a iOS jsme zjišťovali, zda skrz program nedochází k úniku dat směrem k firmě, která program provozuje i třetím stranám –  a to jak v šifrované, tak nešifrované podobě. Kromě toho jsme hodnotili i to, zda je uživatel srozuměn s případným využitím jeho osobních dat a také zda má možnost zasílání osobních dat odmítnout.

Přihlásit