TEST: Rouška před mexickou chřipkou neochrání

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 13.5.2009   

V souvislosti s hrozící epidemií chřipky A(H1N1) se v médiích neustále objevují záběry a fotografie lidí v rouškách a informace o tom, jak u nás poptávka po rouškách stoupá. Pocit jistoty a bezpečí podporují i četní zdravotníci a odpovědní úředníci, kteří roušky v rozhovorech opakovaně zmiňují. To ve spotřebitelích vyvolává dojem, že roušky je ochrání před nakažením nebezpečným novým virem. Roušky, byť zvané lékařské, ovšem před viry nikoho neochrání. Takovou ochranu mohou poskytnout respirátory.
Časopis TEST opakovaně upozorňuje na zavádějící informace, které se šíří při každé hrozbě epidemie, ať již to byla ptačí chřipka, syndrom akutního respiračního selhání (SARS) či nyní chřipka mexická. Ze všech stran opakovaně zaznívá doporučení používat jako ochranu před nákazou roušky. Roušky ale nechrání, viry se přes ně mohou dostat do dýchacího ústrojí jejich nositele! Jsou určeny pouze a jenom k ochraně okolí, tedy pacienta před osobou, která má roušku nasazenu (např. při ošetřování, operacích). Roušky na rozdíl od respirátorů nepodléhají povinnému zkoušení.

Respirátor, správně filtrační polomaska, je osobní ochrannou pomůckou a zabraňuje průniku mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu a toxických částic do dýchacího ústrojí. Respirátory musí splnit velice přísné podmínky zkoušek. Podle celkové účinnosti ochrany se zařazují do tříd, od kterých se odvíjí doporučení pro jejich užití. Nejvyšší ochranu poskytují certifikované respirátory zařazené do třídy FFP3, pro ochranu před viry lze případně použít i výrobky třídy FFP2.

Časopis TEST připravil na svých internetových stránkách www.dtest.cz podrobné informace o problematice roušek a respirátorů, včetně výsledků zkoušek některých výrobků zaměřených na účinnost jejich ochrany. „Výsledky našich zkoušek a rady, které z nich vyplývají, vedou k ochraně zdraví spotřebitelů i jejich peněženek před neuváženými nákupy,“ uvádí Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST.

Článek o rouškách a respirátorech je volně ke stažení na www.dtest.cz.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 227 027 632
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 227 027 632

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).


Přihlásit