Ochrana chodců

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2021 Obsah dubnového dTestu

Série zkoušek je prováděna tak, aby napodobovala nehody s účastí dětských a dospělých chodců, kde se náraz odehrává v rychlosti 40km/h (25mph). Místo nárazu se poté hodnotí jako dobré, slabé a nevyhovující. Stejně jako u ostatních testů jsou i tyto založeny na EEVC (Evropská komise pro bezpečnost vozidel).

Pedestrian protection

Při použití figuríny celého těla je velmi obtížné zhodnotit ochranu chodců. I když můžeme zařídit, aby noha dopadla na nárazník, je nemožné řídit, kam následně dopadne hlava. Aby se překonal tento problém, používají se pro testování jednotlivé části. Maketa spodní části nohy hodnotí dosaženou ochranu bérce při úderu do nárazníku, horní část nohy hodnotí přední část kapoty a hlava dítěte a dospělého hodnotí náraz do horní části kapoty.

Zlepšení ochrany je možné dosáhnout pomocí nárazníků vhodných pro chodce, které se při nárazu do chodcovy nohy zdeformují. Ochrana je lepší, pokud je noha zasažená nízko, dál od kolena, a pokud jsou síly na končetině rozloženy podélně. Přední hrana kapoty může být vylepšena odstraněním ostrých hran a tvrdých konstrukcí, které nejsou nezbytně nutné. Pro ochranu hlavy je důležité, aby se horní plocha kapoty byla schopna vychýlit. Je důležité, aby nad tuhou konstrukcí, která by zastavila tento prohyb, byl zajištěn dostatek prostoru.

Euro NCAP vydala samostatné hvězdičkové hodnocení pro chodce platné od 1997 do 2009. Hodnocení ochrany pro chodce bylo založeno na testech chování dospělé a dětské hlavy a dvou zkouškách makety nohy. Od roku 2009 se skóre ochrany chodců stalo nedílnou součástí celkového hodnocení systému, nicméně způsob technického posouzení zůstal stejný.

Přihlásit