Jak vybrat čističe WC

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 29.5.2018

Čistič toalety obvykle snadno poznáme podle typicky zahnutého hrdla láhve, které má usnadnit jeho aplikaci i do špatně dostupných záhybů toaletní mísy. Tvar láhve však nemusí a ani by neměl být jediným parametrem, který při výběru zohledňovat. Čističe toalet musejí umět zlikvidovat odolnou špínu jakou je vodní kámen, rez či močovina. Patří proto mezi ty agresivnější prostředky pro domácnost.

Pro čističe WC platí stejná pravidla označování obalů jako pro všechny ostatní úklidové prostředky v domácnosti. Složení na nich sice najdete, je však omezené. Nedočtete se názvy konkrétních použitých účinných látek, pouze jejich typ a přibližné množství. Podle podílu se účinné látky třídí do několika kategorií: <5 %; >5 a <15 %; >15 a <30 %. Nejčastěji WC čističe obsahují účinné povrchově aktivní látky v množství menším než 5 %.

Nezbytnou složkou WC čističů je kyselina. Ve složení ji nemusíte vždy najít, obvykle je však zmíněna poblíž bezpečnostních informací, protože právě kyseliny bývají hlavní příčinou nebezpečnosti těchto výrobků.

Některé WC čističe obsahují rovněž chlornany. Slouží jako bělicí činidlo, případně dezinfekce a na obalu bývá jejich přítomnost obvykle zmíněna. Bud´ mezi ingrediencemi objevíte bělicí činidlo na bázi chlóru, nebo na jeho přítomnost bude upozorňovat bezpečnostní text. Při práci s takovými prostředky buďte opatrní, hlavně je nemíchejte s jinými kyselými úklidovými prostředky, protože by vzájemnou reakcí vznikl jedovatý plyn chlór. Když už by tato nepříjemná situace nastala, tak se postavte, abyste se chlóru nenadýchali (drží se totiž u země) a místnost důkladně vyvětrejte.

Některé čističe deklarují rovněž dezinfekční účinky. Zvažte, zda je pro vás dezinfekční přípravek nezbytně nutný, jeho použití totiž přináší i nepříjemný zásah do životního prostředí. Kromě choroboplodných mikrobů totiž dezinfekce v odpadní vodě hubí i ty neškodné nebo dokonce prospěšné.

Nedílnou součástí obalů WC čističů jsou i bezpečnostní výstražné piktogramy. Nejčastěji se setkáte s vykřičníkem, nebo symbolem žíravosti. Oba obvykle souvisí s kyselostí WC čističů a jejími možnými riziky – u vykřičníku jde o dráždivé účinky, výrobky se symbolem žíravosti jsou leptavé a mohou poškodit oči. Na některých dezinfikujících přípravcích lze rovněž najít i symbol toxicity pro životní prostředí. Důvodem obvykle bývá právě účinná dezinfekční látka.

Databáze testovaných výrobků

Čističe WC (18 výrobků)
poslední aktualizace: 31.5.2018


Přihlásit