Jak správně vybírat zájezd

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2018

Letní období je neodmyslitelně spojeno s dobou odpočinku v podobě dovolené. Aby se však z vytouženého volna nestala noční můra, je důležité věnovat výběru dovolené dostatečnou pečlivost. Obzvláště, když lze na internetu nalézt nepřeberné množství zájezdů a dalších variant, jak vyrazit za trávením volného času.

Kdy se jedná o zájezd

Aby se z pohledu práva jednalo o zájezd, musí být uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnovat přespání a alespoň dvě z následujících plnění: ubytování a dopravu či jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem ani jednoho z uvedených a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Pokud tedy vyrazíte k moři či do hor vlastním autem a na místě budete mít objednané pouze ubytování, o zájezd se jednat nebude. Jestliže však využijete od té samé společnosti také služeb delegáta a jeho doprovodného programu po tři dny z týdenní dovolené, potom už ano. Zda se jedná o zájezd, je důležité proto, že právní úprava smlouvy o zájezdu poskytuje zákazníkovi jisté záruky, a to zejména v situaci, kdy má zájezd vady nebo kdy dojde k újmě narušením dovolené.

Pomocník na cesty

Připravili jsme pro vás praktickou příručku, která vás provede některými situacemi, do nichž se jako spotřebitel dostanete o dovolené. Příručka poradí, jak jednat s cestovní kanceláří, na co si dát pozor při pobytu v zahraničí i jak bránit svá spotřebitelská práva. Můžete si ji bezplatně stáhnout na dtest.cz/cestovatel.

Cestovní kanceláře a agentury

Na první pohled se může zdát, že mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou není žádný rozdíl. Opak je pravdou – aby někdo mohl provozovat cestovní kancelář, musí splnit podmínky a povinnosti stanové zákonem, což chrání zákazníky. Cestovní agentura oproti tomu může poskytovat služby v mnohem volnějším režimu.

Zákon u cestovních kanceláří předně vyžaduje povinné pojištění pro případ úpadku. Pojištění kryje situace, v nichž cestovní kancelář není schopna z důvodu svého úpadku zajistit dopravu ze zahraničí zpátky do České republiky, pokud je doprava součástí zájezdu, nebo zákazníkovi nevrátí zálohu či cenu zájezdu v případě, kdy se vůbec nekonal. Z pojištění se také vrací poměrná část peněz, pokud je zájezd z důvodu krachu kanceláře zkrácen. Před uzavřením smlouvy je cestovní kancelář povinna na žádost zákazníka předložit k nahlédnutí doklad o pojištění. Po uzavření smlouvy jej musí cestovní kancelář přiložit k potvrzení o zájezdu nebo rovnou ke smlouvě.

Další rozdíl je v tom, že k provozování cestovní kanceláře je nutné mít koncesi od ministerstva pro místní rozvoj, zatímco cestovní agentuře stačí k podnikání pouze ohlášení volné živnosti. Cestovní agentura proto nesmí sestavovat a svým jménem prodávat spotřebitelům zájezdy, avšak může nabízet jednotlivé služby cestovního ruchu (letenky, jízdenky, rezervace hotelů či kempů, zajišťování vstupenek na různé akce). Agentury také často zprostředkovávají, tedy přeprodávají, zájezdy cestovních kanceláří.

Je tedy zapotřebí dát si pozor na to, od koho zájezd či jednotlivé služby cestovního ruchu kupujete. Jednak proto, že můžete narazit na společnost, která nabízí zájezdy svým jménem, ačkoliv nemá sjednané povinné pojištění, a jednak proto, že při koupi zájezdu přes agenturu se v případě úpadku budete se svým nárokem muset obrátit na jiný subjekt. Ideálním způsobem ověření společnosti je si před uzavřením smlouvy vyžádat k nahlédnutí doklad o sjednání povinného pojištění.

Potvrzení o zájezdu a jeho změna

Vždy, když dojde k uzavření smlouvy o zájezdu, musí jeho pořadatel vydat zákazníkovi v písemné formě alespoň potvrzení o zájezdu. Smlouva se totiž často uzavírá přes internet či jinými komunikačními prostředky, takže písemná být nemusí. Obsah potvrzení je stanoven zákonem a sestává ze základních údajů o zájezdu tak, aby měl zákazník k dispozici nezbytné organizační a další informace.

V potvrzení jsou pochopitelně vymezeny smluvní strany a samotný zájezd spolu se všemi službami, jež zahrnuje, dále cena spolu s výší zálohy a případnými (storno)poplatky. Rovněž musí být uvedena specifikace ubytování včetně jeho turistické kategorie a stupně vybavenosti a podrobnosti o druhu dopravy i o trase cesty. Jestliže má být v rámci zájezdu poskytováno i stravování, je nutné připojit také údaj o jeho způsobu a rozsahu. Kromě uvedeného musí potvrzení obsahovat ještě popsání postupu, jak uplatnit reklamaci či stížnost, spolu s lhůtami, kdy tak lze učinit.

Potvrzení o zájezdu doporučujeme si uschovat, a to nejen proto, abyste věděli kam a kdy se dostavit a co od zájezdu čekat, ale také pro případ, že by byl zájezd v rozporu s tím, co bylo slibováno, takže byste jej museli reklamovat. Nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu se informace ještě upřesňují, a je-li to potřeba, dodává se také letenka nebo poukaz k ubytování či stravování.

Před zahájením zájezdu se může změnit jeho cena i podmínky, ale v obou případech musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem. Cenu lze zvýšit v případech, kdy dojde k nárůstu ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, v mezidobí jsou zvýšeny například letištní či jiné poplatky spojené s dopravou nebo dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny o více než 10 % oproti tomu, který byl použitý pro stanovení původní ceny zájezdu. Pořadatel musí zvýšení oznámit nejpozději 21. den před zahájením zájezdu, jinak na něj nemá právo.

Změnit podmínky zájezdu je možné z důvodů vnějších okolností. V takovém případě navrhne změnu smlouvy pořadatel. Pokud s ní nebudete souhlasit, můžete od smlouvy odstoupit, k čemuž vám pořadatel musí dát alespoň pětidenní lhůtu před začátkem zájezdu.

Když na zájezd nemůžete

Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit vždy, ale musí počítat s tím, že pokud neodstupuje pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí odstupné, tedy stornopoplatek. V případě potřeby odstoupit od smlouvy pro nemoc, nedostatek dovolené nebo nějakou nenadálou událost je tedy nutné počítat s tím, že propadne část zaplacených peněz.

Výše stornopoplatku není nikde v zákoně stanovena, takže si ji cestovní kanceláře mohou určovat podle svého. Obvykle roste s blížícím se odjezdem a týden před ním se pohybuje mezi 90 až 100 % ceny zájezdu. Jestliže budete muset odstoupit od smlouvy krátce před odjezdem, může se stát, že přijdete o všechny peníze. Proto je užitečné ověřit si případnou výši storna dopředu.

Když od smlouvy odstoupí cestovní kancelář

Pořadatel zájezdu oproti tomu může odstoupit, pouze když dojde ke zrušení zájezdu nebo když zákazník poruší svou povinnost (zaplatí pozdě, nesdělí včas nezbytné údaje a podobně). Jestliže je důvodem k odstoupení zrušení zájezdu nebo změna smlouvy, kterou zákazník neakceptoval, má pořadatel povinnost předložit novou nabídku. Nový zájezd musí svými parametry alespoň odpovídat tomu původnímu, a pokud je lepší, nemůže pořadatel zvýšit cenu. Jestliže se strany naopak dohodnou na o něco horším zájezdu, vyplatí se rozdíl v ceně zákazníkovi.

Protože může být obstarání alternativy na poslední chvíli složité, má zákazník v případě zrušení zájezdu v méně než 20 dnech před jeho zahájením právo na vrácení plné ceny a 10 % navíc. Možné je požadovat také náhradu škody (již zaplacené auto z půjčovny či dopředu objednaný výlet lodí). Pokud byl zájezd zrušen v důsledku takzvané vyšší moci (například přírodní katastrofa v místě konání zájezdu), pořadatel uvedené částky platit nemusí.

Smlouva uzavřená přes internet či po telefonu

Volbu zájezdu je důležité si důkladně promyslet také proto, že i když si ho koupíte přes internet či odsouhlasíte nabídku přes telefon, nemáte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. Je tomu tak proto, že zájezd vyžaduje zarezervování letenek, ubytování a dalších služeb na jméno konkrétní osoby a v určeném termínu a přerezervování nebo zrušení je často nemožné nebo velmi drahé. Pokud vezme­me v úvahu také návaznost dopravy a ubytování, je změna účastníka složitá rovněž po technické stránce.

Zahraniční cestovní kancelář

Cestovní agentury prodávají nejen zájezdy českých cestovních kanceláří, ale také zájezdy cestovních kanceláří z jiných zemí. V takovém případě se nenechte zmást tím, že s vámi agentura komunikuje v češtině – zájezd je pořádán podle práva státu, z něhož je cestovní kancelář. To má význam především v případě, pokud by bylo nutné služby po návratu reklamovat. Je tedy zapotřebí zvážit, zdali je pro vás nabídka natolik výhodná, aby to vykompenzovalo případné problémy v budoucnu.


Přihlásit