Do zahraničí bezpečně: cestovní pojištění

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 6/2018

Dovolená. Těchto pouhých osm hlásek dokáže vykouzlit úsměv na tváři i v tom nejhektičtějším pracovním období. Zasloužené volno má být časem klidu, odpočinku a čerpání nových sil, avšak nemoc, úraz či například místní lapka se neptají, zda se vám jejich návštěva hodí právě v době dovolené. Aby byl samotný průběh řešení takových nepříjemných situací a zvláště pak jejich finančních důsledků co nejméně zatěžující, je vhodné před odjezdem učinit preventivní opatření v podobě sjednání cestovního pojištění.

Málokterý pojistný produkt se může pyšnit současnou oblibou nabídkové i poptávkové strany. Poskytovatelům cestovního pojištění se však takového úspěchu dosáhnout podařilo – přízeň klientů si tato pojistná ochrana získala díky značné úspoře peněžních prostředků v případě jejího využití, a pojistitelé k ní zase chovají sympatie z důvodu jednoduchosti a okamžitého finančního vypořádání bez budoucích závazků. Krytí jakých rizik je tedy tajemstvím úspěchu „šéfkuchaře“ pojistně-technické „kuchyně“?

Balíček na cestu

Primárním účelem cestovního pojištění byla minimalizace finančních důsledků nežádoucích událostí nastalých v rámci cestování, přičemž „cestou“ byly vždy myšleny toulky po zahraničí. Ne že by se tento záměr v průběhu mnohaleté existence produktu jakkoli vytratil, nicméně dnešní doba, lačná po změnách a inovacích, neponechala ve stojatých vodách ani územní rozsah zmíněného produktu. Co tím máme na mysli? Zatímco pojistné krytí pro zahraniční cesty je automaticky k dispozici u všech pojišťoven poskytujících toto pojištění, mnohé z nich přišly na trh s jeho alternativou a nabízejí jej v upravené podobě i pro cesty po tuzemsku.

My ovšem zůstaneme u standardní varianty produktu, která se vztahuje výhradně na putování po cizích zemích. Jaká rizika obvykle oblíbený produkt pokrývá? Cestovní pojištění se zpravidla skládá z následujících složek pojistného krytí:

  • pojištění léčebných výloh,
  • úrazové pojištění,
  • pojištění cestovních zavazadel,
  • pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu,
  • pojištění storna zájezdu.

Nabídka v podobě kombinace uvedených pěti složek bývá na trhu obvyklá, mezi poskytovateli však můžete nalézt i pojišťovny, jejichž balíček nebývá tak rozmanitý a pojistit se můžete třeba jen proti následkům zdravotních rizik. Narazit můžete ale naopak i na společnosti s ještě širším portfoliem produktů, u nichž lze připojistit například rizikové sporty, právní ochranu nebo veterinární péči vašeho domácího mazlíčka.

Léčebné výlohy

Pojištění léčebných výloh je stěžejním pilířem celého produktu. Jeho účelem je krytí nákladů zdravotní péče v případě akutního onemocnění nebo úrazu, čímž de facto v zahraničí nahrazuje tuzemské zdravotní pojištění, z něhož jsou nároky v plném rozsahu uplatnitelné pouze na našem území.

Možná se chystáte na naši předchozí větu namítnout, že k totožnému rozsahu lékařské péče za hranicemi postačí i kartička pojištěnce, a pojištění léčebných výloh by tak zbytečně draze duplikovalo identický rozsah služeb. Tuto mylnou představu vám však zcela vyvrátíme. Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) je totiž možno využít pouze v těch evropských zdravotnických zařízeních, jež jsou financována z veřejných zdrojů. V praxi tak můžete s modrou kartičkou v ruce zavítat pouze do veřejných nemocnic, nikoli do ordinací privátních lékařů či soukromých zařízení, kde bývá péče (obzvláště v případě jihoevropských států) mnohem kvalitnější. Výběr typu zdravotnického zařízení navíc není jediným faktorem, v němž vás bude průkaz pojištěnce limitovat. S omezením počítejte i co do výše proplácené částky za ošetření. Česká zdravotní pojišťovna (ať jste registrováni u kterékoli z nich) totiž za vás následně uhradí náklady za lékařskou péči pouze do takové výše, kolik by totožné ošetření stálo na území České republiky.

Ostatní složky pojistného krytí

Jaká rizika pokrývají další uvedené položky zmíněného cestovního balíčku, vyplývá vždy z jejich názvu. Místo detailního popisu každé z nich se tak proto zaměříme jen na důležité či neobvyklé pasáže, které by vás mohly překvapit.

Úrazové pojištění obvykle větší nástrahy neukrývá. Drobný háček může být pouze v definici pojmu úraz, neboť pojistitelé mohou působení sil specifikovat nepatrně odlišně. Toto krytí je naopak položkou, na které můžete ušetřit – pokud totiž máte sjednáno úrazové pojištění například již v rámci pojištění životního, není třeba jej do cestovního balíčku přidávat (je-li v jeho územním rozsahu uvedeno i zahraničí).

Pojištění cestovních zavazadel už bývá na záludnosti bohatší. Vztahuje se sice na ztrátu, odcizení, poškození či zničení vašich zavazadel (a potažmo také věcí osobní potřeby v nich obsažených), pokud ale ke škodě dojde během přepravy, nenahrazuje ji pojišťovna, nýbrž přepravce. Pojistné plnění vás pak zcela mine v případě, že vám byly odcizeny osobní doklady, nosiče záznamů, audiovizuální přístroje nebo předměty neobvyklé účelu cesty.

Pojištění odpovědnosti za škodu je složkou, která by ve vašem pojistném balíčku určitě neměla chybět. Vyplatí se však vybírat takové pojišťovny, jež nekryjí pouze újmu na zdraví či škodu na majetku poškozené třetí osoby, ale i další druhy náhrad finančního charakteru – například ušlý zisk nebo ztížení společenského uplatnění.

Pojištění storna zájezdu prošlo v posledních letech výraznými proklientskými změnami. Většina poskytovatelů totiž zrušení pobytu již nepodmiňuje pouze zdravotními důvody, ale rozšiřuje je také například o významnou škodu na majetku či nečekanou výpověď ze zaměstnání. Pečlivě pročíst rozsah pojištění se tedy vyplatí.

Výluky aneb 1:0 pro pojišťovnu

Některé situace, za nichž nebudete příjemcem pojistného plnění, jsme si již nastínili u jednotlivých typů pojištění. Plný výčet výluk je vždy uveden v pojistných podmínkách, přičemž vzhledem k jejich množství příslušný odstavec nejspíše nepřehlédnete. S jakými výlukami se můžete u cestovního pojištění setkat nejčastěji?

  • Náklady na léčení akutního onemocnění, se kterým jste na dovolenou již odjížděli,
  • náklady léčebné péče související s chronickým onemocněním, u něhož došlo v nedávné době (nejčastěji 12 měsíců) k hospitalizaci nebo podstatné změně v léčbě,
  • náklady zdravotní péče vzniklé provozováním adrenalinových sportů,
  • škody vzniklé vlastním jednáním pojištěného v případech, kdy vědomě nedodržel předpisy platné v dané zemi.

Kolik zaplatíte za cestovní pojištění u deseti vybraných pojišťoven?

Do modelového příkladu jsme zvolili „balíček“ všech pěti složek pojistného krytí (viz záhlaví tabulky).
Pojištěným je dospělá osoba (běžný turista) ve věku 30 let, který vycestuje do členského státu EU.
Varianty pobytu jsou jednodenní, sedmidenní a celoroční.
Hodnota zájezdu (pro účely stanovení pojištění storna zájezdu) činí 25 000 Kč.
pojišťovna
název produktu
pojištění léčebných výloh
úrazové pojištění (trvalé následky / smrt úrazem)
pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti /zdraví / majetek)
pojištění storna zájezdu
1 den
7 dní
celoroční (mimo storna)
Allianz pojišťovna Optimal neomezeně 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 10 mil. Kč / 5 mil. Kč 80% 994 Kč 1178 Kč 5314 Kč
AXA pojišťovna Komfort 5 mil. Kč 500 000 Kč / 250 000 Kč 20 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil. Kč 90% 783 Kč 985 Kč 5940 Kč
ČPP Komplet 2,5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1,5 mil. Kč / 300 000 Kč 80% 266 Kč 418 Kč 3438 Kč
Česká pojišťovna Cestovní pojištění 3 mil. Kč 400 000 Kč / 200 000 Kč 20 000 Kč 3 mil. Kč / 1 mil. Kč nelze sjednat online
ČSOB Pojišťovna Cestovní pojištění "Nejoblíbenější" 7 mil. Kč 400 000 Kč / 200 000 Kč 25 000 Kč 4 mil. Kč / 2 mil. Kč nelze sjednat online 33 Kč 233 Kč 12 121 Kč
ERV Evropská pojišťovna Sbaleno (K moři) 3 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč / 0,5 mil. Kč 80% 1040 Kč 1170 Kč 2790 Kč
Kooperativa pojišťovna Kolumbus Klasik 5 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 30 000 Kč 4 mil. Kč (bez rozlišení) 80% 713 Kč 940 Kč 1700 Kč
Pojišťovna VZP Basic OPTIMAL 3 mil. Kč 200 000 Kč / 100 000 Kč 10 000 Kč 2 mil. Kč (bez rozlišení) nelze sjednat online 32 Kč 252 Kč 6406 Kč
Slavia pojišťovna Evropa (Balíček "na cesty") 5 mil. Kč nelze sjednat online 20 000 Kč 1 mil. Kč (bez rozlišení) nelze sjednat online 50 Kč 144 Kč 9125 Kč
UNIQA pojišťovna Do zahraničí (K5) 5 mil. Kč 300 000 Kč / 150 000 Kč 15 000 Kč 1 mil. Kč (bez rozlišení) 80% 362 Kč 508 Kč 5832 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 18.5.2018 a jsou čerpány z webových zdrojů pojišťoven. Do srovnání byli zařazeni vybraní pojistitelé,
kteří umožňují online kalkulaci. Rozsah pojistného krytí a další podrobnosti jednotlivých složek se liší v závislosti na pojistiteli,
jejich přesné znění vždy naleznete v pojistných podmínkách příslušného produktu.


Přihlásit