Jak testujeme WC čističe

Jak hodnotíme

Podíl jednotlivých zkoušek na hodnocení

  • odstr. vápenatých usaz.: 30 %
  • odstraňování rzi: 30 %
  • odstr. močovinových usaz.: 30 %
  • šetrnost k živ. prostředí: 10 %

Čisticí schopnosti

Byly zkoušeny dlaždicovým testem. Dlaždice byly zašpiněny různými druhy standardizované nečistoty:

Rez: škrobový maz + síran železnatý + uhličitan sodný

Vápenaté usazeniny: škrobový maz + chlorid vápenatý + uhličitan sodný + tuš černá

Moč: škrobový maz + umělá moč + tuš žlutá

Jednotlivá zašpinění byla navažována v množství (1,00 ± 0,02) g na 1 dlaždici.

Nánosy se nechaly zaschnout, poté byly dvě hodiny dosušeny v sušárně.  Zašpinění se nechalo vyzrát 24 – 72 hodin.

Po vyzrání zašpinění byl nanesen čisticí prostředek dvakrát na jednu dlaždici - vždy čtyři kapky. Čisticí prostředek byl po 30 minutách působení odstraněn dvěma způsoby:

Staticky: svisle nakloněná dlaždice byla dána pod rovnoměrný proud studené vody z kohoutku a smyty první čtyři kapky čisticího prostředku a čtyři kapky vody.

Dynamicky: mírným přítlakem třemi krouživými pohyby gumovou zátkou obalenou malým bavlněným hadříkem. Stejný postup byl zvolen i u vody. Bez následného opláchnutí vodou.

Poté se hodnotila schopnost čisticího prostředku a vody odstranit znečištění. Dva hodnotitelé posuzovali vizuálně jak čisticí prostředek staticky a dynamicky z každé dlaždice odstranil znečištění. Současně také hodnotitelé posuzovali, jak na znečištění působila voda. Pokud byl účinek čisticího prostředku slabší, než účinek samotné vody, bylo hodnocení dané zkoušky limitováno.

Šetrnost k životnímu prostředí

Na základě informací z etiket a průvodní dokumentace jsme hodnotili, zda výrobky nesou nezávislou certifikaci a zda neobsahují látky zakázané či omezené Rozhodnutím EU 1217/2017 o udělování Eco Label. Zároveň jsme v úvahu brali i deklarované dezinfekční účinky a případnou klasifikaci výrobku mezi látky toxické k životnímu prostředí.


Přihlásit