TEST: I schůdky mohou být nebezpečné

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 28.4.2009   

Mezi schůdky do domácnosti se stále vyskytují nebezpečné výrobky. Z jedenácti testovaných výrobků čtyři nevyhověly. Na schůdcích se vyskytují ostré hrany, deformují se stupadla či nevyhovuje použitý materiál. Mezi nebezpečnými výrobky jsou tři prodávané sítěmi hobbymarketů.
Schůdky do domácnosti jsou jednoduchým a levným výrobkem, který ovšem může skrývat nebezpečí. U špatně zpracovaných výrobků hrozí nejen poranění při manipulaci, ale vinou špatné konstrukce také pád ze schůdků. Časopis TEST od roku 2003 testoval schůdky již potřetí a pokaždé byly nalezeny nevyhovující výrobky, ačkoliv výrobci prohlašují, že jejich výrobky vyhovují příslušné normě. Letos získaly pouze dva z jedenácti modelů známku „dobře“ a jsou vhodné ke koupi.

Jedním z nevyhovujících výrobků byly i hliníkové schůdky značky ALVE, typ 914. Tato značka byla dosud zastoupena v každém testu a pokaždé byla objevena stejná vada – příliš ostré hrany plošiny, o něž se uživatelé mohou pořezat. Ostatní nebezpečné schůdky – výrobky zakoupené v sítích hobbymarketů Baumax a OBI nevyhověly z hlediska použitého materiálu, rozměrů a stupadla se zdeformovala při normou předepsaném zatížení. V praxi tyto výrobky představují nebezpečí především pro uživatele s vyšší hmotností.

Kvalitní schůdky by měly být bytelně zpracované, neměly by se na nich vyskytovat ostré hrany a rohy, měly by mít protiskluzovou úpravu stupadel a protiskluzové patky. Václav Beneš, redaktor časopisu TEST, kupujícím doporučuje: „Při nákupu je důležité si schůdky důkladně prohlédnout. Kvalita zpracování jednotlivých modelů se liší a je poměrně snadné poznat schůdky s ostrými hranami nebo ty na první pohled chatrné.“

Požadavkům na spotřebitelské informace nevyhověl ani jeden testovaný model. Na výrobcích často chyběly informace o maximální přípustné zátěži, důležité bezpečnostní pokyny apod.

Test schůdků do domácnosti vyšel v dubnovém vydání časopisu TEST.

Kromě testu schůdků vyšel v dubnovém vydání velký test digitálních fotoaparátů včetně zrcadlovek (na www.dtest.cz), dále test dětských kočárků a srovnání nabídky termínovaných vkladů.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 227 027 632
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 227 027 632,

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).Přihlásit