Cestování s jízdním kolem

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2021 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 5/2018

Kolo je oblíbeným společníkem na výlety po celé ČR. Cesta s bicyklem může vyžadovat spoustu příprav týkajících se nejen samotného plánování trasy, ale také zjišťování podmínek přepravy kol veřejnou dopravou. Proto vám přinášíme informace o možnostech u tří největších českých vlakových dopravců a v městské hromadné dopravě pěti největších měst ČR podle počtu obyvatel.

Výhoda vlakové dopravy při cestování s kolem spočívá v možnosti rezervovat si u některých spojů svou cestu předem, takže se cyklista nemusí stresovat tím, že by se do soupravy nedostal a neměl možnost převézt kolo na místo určení.

České dráhy

U Českých drah (ČD) si cestující může vybrat ze dvou služeb: úschova během přepravy (značeno symbolem kufru) či přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla (symbol kola). V prvním případě hlídá kolo během jízdy zaměstnanec dopravce, ve druhém na kolo po celou cestu dohlíží cyklista. Za kolo je vždy nutné zaplatit přepravné v rozmezí 25–75 Kč podle ujetých kilometrů, případně je možno zakoupit si i celodenní jízdenku za 99 Kč, kterou lze využít po celé ČR. Při uložení kola v úschovně během přepravy se navíc platí jednorázově 20 Kč za každý využitý spoj.

Kde hledat informace

České dráhy www.cd.cz

RegioJet www.regiojet.cz

Leo Express www.leoexpress.com

MHD Praha www.dpp.cz

MHD Brno www.bmhd.cz

MHD Ostrava www.mhd-ostrava.cz

MHD Plzeň www.pmdp.cz

MHD Liberec www.dpmlj.cz

U vybraných spojů ČD je možná rezervace předem, u některých je dokonce nutná. To se dá poznat z jízdního řádu (kolo či kufr v kruhu značí možnost, rámeček určuje povinnost). Zarezervovat si místo pro kolo lze nejdříve 60 dní předem, nejpozději však dvě hodiny před odjezdem spoje (v případě nepovinné rezervace) nebo v době odjezdu z výchozí stanice daného spoje (v případě povinné rezervace u mezinárodních spojů). Cena za rezervaci se pohybuje v rozmezí 0–250 Kč a závisí na dni a způsobu nákupu, termínu jízdy, použitém vlaku a zbývajícím počtu volných míst. Pro cestu s ČD je tedy třeba mít jízdenku, přepravní doklad a případně ještě rezervační doklad.

Kola lze přepravovat také ve všech osobních a spěšných vlacích, rychlících (včetně rychlíků vyšší kvality) a expresech, kde není nabízena služba přepravy spoluzavazadel ani úschova během přepravy. V takovém případě lze umístit maximálně dvě kola na začátku a na konci soupravy do prostoru mezi nástupními dveřmi a oddílem pro cestující.

Leo Express a RegioJet

U dalších dvou velkých dopravců jsou podmínky přepravy pro cyklisty přehlednější. Leo Express umožňuje cyklistům cestování ve všech svých spojích od dubna do října. Výhodou je bezbariérovost vozů, neboť všechny vlaky jsou nízkopodlažní. V jednom vlaku mohou být maximálně čtyři kola, přičemž je potřeba si místo rezervovat při nákupu jízdenky. Cena za přepravu jednoho kola činí 49 Kč.

RegioJet obecně přepravu kol ani koloběžek neumožňuje, ale i tento dopravce postupně zavádí změny. Od loňského roku je možné přepravovat kola ve vlacích, ve kterých jsou řazeny vozy typu Low cost – bez servisu. Předchozí rezervace místa pro bicykl je nutná, samotná přeprava je zdarma.

vánoční banner 2016

MHD v pěti nejlidnatějších městech

Specifika přepravy kol v MHD se liší podle měst a typu vozidla (viz tabulka na konci článku), několik pravidel mají ovšem Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec společných. Kolo musí být při cestování zajištěné proti pohybu, nemůže projíždět vozem a nesmí znečistit a ohrozit své okolí.Prostor pro umístění kola bývá označen symbolem kola nebo kočárku na dveřích vozu.

Tím, kdo rozhoduje o schválení přepravy kola ve vozidle, je vždy řidič, i proto je třeba dát mu před nástupem znamení a signalizovat mu výstup z vozu. Nevýhodou pro cyklisty je, že kočárek a invalidní vozík má před přepravou kola vždy přednost. Zamítnout přepravu bicyklu může řidič i v případě, že by kolo blokovalo místo pro cestující, například ve špičce. Jinými slovy, přeprava kol je teoreticky možná, prakticky však pouze v případě, že to umožňuje obsazenost spoje.

Zatímco ostatní velká města umožňují přepravu jízdních kol i ve všední dny, v Plzni vás svezou pouze o víkendech a svátcích. Nově zde však od letošního roku zavedli přepravu zdarma pro držitele ročního předplatného.

V hlavním městě se možnosti přepravovat jízdní kolo ve vozech MHD v posledních letech značně rozšířily, i přesto, že Praha 1 nově od 26. dubna zavedla zákaz jízdy na kole v centru v čase 10–17 hodin. Kromě autobusů lze využívat s jistými omezeními všechny ostatní druhy hromadné dopravy včetně přívozu a lanovky na Petřín. Přeprava kol v autobuse funguje zatím pouze na testovací lince 147 ve směru z centra s možným nástupem na Dejvické nebo V Podbabě. Ve všední den lze pro přepravu kola využít každý druhý spoj této linky, o víkendech všechny spoje.

Stejně jako v minulém roce je v Brně možné využít spojů s rozšířenou přepravou kol na linkách 55 (každý den) a 57 (o víkendech). Tyto linky jsou na zadní části vozidla vybaveny cyklonosičem, kam lze na vybraných zastávkách umístit kolo. Speciální tramvaj se závěsným systémem nasadila také Ostrava na lince číslo 5. Tato tramvaj jezdí po celý rok včetně zimních měsíců. Kolo je ovšem nutné si do cyklonosiče připnout vlastním zámkem.

Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec

spoje, ve kterých lze přepravovat kola

Praha

metro – všechny soupravy;

tramvaj – vybrané úseky ve směru z centra, v týdnu mimo 14–19 h, v sobotu, v neděli a ve svátek celodenně;

Autobus – pouze vybrané spoje linky 147 a Airport Express, pokud je kolo zabaleno pro leteckou přepravu;

přívoz – všechny přívozy

Brno

v zónách 100 a 101 všechny autobusové, tramvajové a trolejbusové linky s číslem 1-99, mimo tyto zóny pouze vyznačené spoje v jízdním řádu

Ostrava

všechny spoje

Plzeň

pouze víkendové a sváteční spoje

Liberec

všechny spoje

přepravné za kolo

Praha

zdarma pro držitele platné jízdenky

Brno

zdarma pro majitele vícedenního předplatného, pro ostatní v ceně plnohodnotné jízdenky

Ostrava

při koupi dlouhodobé časové jízdenky zdarma, jinak 15 Kč

Plzeň

ve výši plnocenného jízdného (16–30 Kč), pro držitele ročního předplatného zdarma

Liberec

25 Kč na území Liberce, 50 Kč v integrovaném systému kraje

umístění kola ve vozidle

Praha

metro – na pravé straně první a poslední plošiny každého vozu kromě plošiny za řidičem

tramvaj – místo pro kočárky

autobus 147 – rám na zadní části vozu

Brno

místo pro kočárek

Ostrava

místo pro kočárek

Plzeň

místo pro kočárek

Liberec

místo pro kočárek

nastupování a výstup

Praha

tramvaj – před nástupem je třeba signalizovat řidiči nástup zvednutím ruky, při výstupu dvakrát stisknout tlačítko znamení k řidiči

Brno

nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím.

Ostrava

nástup se souhlasem řidiče, před výstupem dvakrát stisknout tlačítko znamení k řidiči

Plzeň

nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím

Liberec

nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím

maximální počet kol ve voze

Praha

metro a tramvaj: 2 kola/plošina

Brno

podle počtu piktogramů na dveřích

Ostrava

2 kola na vozidlo, speciální tramvaj č. 5 až 12 kol na vůz

Plzeň

2 kola/vůz

Liberec

neuvádí se


Přihlásit