Jak testujeme kočárky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 70 %
  • ergonomie: 15 %
  • nákupní košík: 10 %
  • odolnost: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Na tomto testu se podílelo šest dobrovolníků z řad rodičů (pět žen a jeden muž) a tři laboratorní experti. V testu manévrovatelnosti zkoušeli, jak se s kočárky jezdí na chodníku i mimo něj, jak jsou schopny překonávat překážky nebo pohybovat se na nerovném povrchu či v úzkém prostoru. U umístění dítěte a nastavení hodnotili, jak snadné je dítě do kočárku umístit, jak je uživatelsky příjemný zádržný systém a popruhy, zda a jak praktické je polohování i nastavování podpěry pro nohy dítěte. U běžného používání se zaměřili na skládání a rozkládání kočárku, nasazování a odnímání sedačky, používání a nastavení rukojeti, manipulaci se stříškou i brzdami nebo ovládání jednou rukou.

Protože kočárek rodiče často využívají nejen k jízdě s dítětem, ale potřebují jej občas také převézt, hodnotili jsme také snadnost přepravy, ať už ve složeném stavu, do a ze schodů, v hromadné dopravě nebo v menším rodinném autě, konkrétně ve Fordu Focus. Protože dítě v kočárku často také jí či pije a může jej zašpinit, hodnotili jsme i čištění. Zajímala nás snadnost manipulace s potahy, jejich odnímatelnost a možnost praní. U manipulace s nástavbami se prověřoval uživatelský komfort. Celkový dojem pak zahrnuje hodnocení používání kočárku ve všech testovaných situacích.

Ergonomie

Dobrovolníci z řad rodičů i tři experti z laboratoře hodnotili, jak je daný model z ergonomického hlediska pro dítě pohodlný.

Nákupní košík

Dobrovolníci z řad rodičů i tři experti zkoumali, zda je kapacita nákupního košíku dostatečná, zda má vhodný tvar a je dobře dostupný.

Odolnost

Po dokončení všech testů tři laboratorní experti ověřovali stav kočárků. Hodnotili, zda jsou i po testování funkční a nepoškozené.

Bezpečnost

V souladu s technickou normou ČSN EN 1888:2012 (Výrobky pro péči o dítě – Dětské kočárky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení) jsme prověřovali zádržný systém a zapínadla, nebezpečné díry a otvory, nebezpečné hrany a výčnělky, nebezpečí vdechnutí či spolknutí malých částí, stabilitu vozidla nebo účinnost parkovacích a brzdicích zařízení.

Nežádoucí látky

Testovali jsme obsah čtyř skupin chemikálií, konkrétně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), ftalátů, zpomalovačů hoření a chlorovaných parafínů v prostorách pro dítě (potah, bezpečnostní madlo apod.) i v rukojeti.

Přihlásit