Jak testujeme sekačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení benzínových, elektrických a vřetenových sekaček

 • sečení: 52,6 %
 • obsluha a návod: 31,6 %
 • spotřeba: 5,3 %
 • hlučnost: 5,3 %
 • vlastnosti a vybavení: 5,3 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení akumulátorových sekaček

 • sečení: 50 %
 • obsluha a návod: 30 %
 • spotřeba: 5 %
 • baterie: 5 %
 • hlučnost: 5 %
 • vlastnosti a vybavení: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sečení

Zkoušky se skládaly ze sečení nízkého, vlhkého a vysokého trávníku a přerostlé trávy. Pro každý test byl vybrán pozemek rozdělený na různé úseky podle počtu testovaných sekaček tak, že každá sekačka sekala dva různé úseky přidělené v náhodném pořadí. Každý ze dvou testujících odborníků sekal s každou testovanou sekačkou alespoň jednou.

Nízký trávník: sečeno na jednolité ploše trávníku s běžnou travní směsí; trávník je pravidelně ošetřován. Před zkouškami je trávník posečen na výšku 25 mm profesionální sekačkou, sečení se provádí při výšce 40–50 mm na výšku 25 mm (či co nejblíže této výšce). Kvalita posečení je hodnocena bezprostředně poté a tři dny po posečení.

Vlhký trávník: hodnocení sečení vlhkého trávníku stejně vysokého jako nízký trávník

Vysoký trávník: hodnocení sečení trávníku vysokého 10 cm.

Přerostlý trávník: hodnocení sečení neudržovaného trávníku s drny a vysokou trávou (cca 30 cm). Sekačky jsou při této zkoušce nastaveny na výšku sečení 60 mm (či co nejblíže této výšce). Hodnocení kvality posečení je prováděno druhý den po sečení.

Obtížný terén: hodnocení zahrnuje výsledky ze zkoušek sečení podél zdi nebo okraje trávníku, sečení svažitého a nerovného terénu.

Sběr posečené trávy: hodnotili jsme, jestli koš není nutné vysypávat častěji, než je vzhledem k jeho objemu potřeba, a jak velké množství dokáže pojmout.

Obsluha a návod

Odborníci hodnotili praktické aspekty obsluhy od sestavení sekaček a uvedení do provozu přes nastavení výšky madel, startování, nastavení výšky sečení, ovládací prvky, ovládání při sečení a mulčování, práci se sběrným košem, skládání a skladování sekačky až po její údržbu. Posuzována také byla zevrubnost a srozumitelnost instrukcí v návodu k použití.

Spotřeba paliva / energie

Hodnocení ceny paliva/energie potřebné k posečení 250 m2. V případě benzínových sekaček je spotřeba zjišťována při sečení 60 m2 podle množství paliva dolitého do původně plné nádrže před sečením. U elektrických sekaček se o zjištění spotřeby energie stará elektroměr.

Hlučnost

Měřena na místě obsluhy, navíc byla hlučnost subjektivně posuzována ve vzdálenosti 10 metrů.

Vlastnosti a vybavení

Hodnocení vybavenosti a rozměrů jednotlivých přístrojů.

Zpracování

Sledujeme, zda v průběhu nedošlo k poškození některých částí sekačky – například šasi, madla, sběrného koše nebo systému nastavení výšky sečení.

Bezpečnost

Hodnocení bezpečnosti podle normy ČSN EN 836:1997.

Baterie

U akumulátorových sekaček testujeme provozní dobu neboli výdrž baterie na jedno nabití a také měříme dobu nabíjení. V neposlední řadě vypočítáváme na základě praktických zkoušek v terénu předpokládanou velikost posekané plochy s plně nabitou baterií.

Přihlásit