Jak testujeme ovesné vločky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • výživové hodnoty: 40 %
  • jakostní požadavky: 20 %
  • plísně: 20 %
  • mykotoxiny: 10 %
  • pesticid glyfosát: 10 %

Obsah plísní jsme zjišťovali kultivační metodou.

Jednotlivé mykotoxiny byly zjišťovány metodou kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC MS/MS)

Jakostní parametry (podíl nerozmačkaných max 0,1 %, obsah částí stébel, pluch a oplodí max. 0,2 %)

černé vločky max 0,5 %), které specifikuje vyhláška č. 333/1997, jsme ověřovali měřením hmotnostních podílů.

Podíl vlákniny a beta glukanu jsme zjišťovali enzymaticko-gravimetrickou metodou.

Obsah glyfosátu, glufosinátu a kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA) jsme určili pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC MS/MS).

Přihlásit