Jak testujeme

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • tropanové alkaloidy: 25 %
  • pyrrolizidinové alkaloidy: 20 %
  • kontaminanty: 20 %
  • plísně: 15 %
  • mykotoxiny: 10 %
  • pesticidy: 10 %

Obsah plísní jsme zjišťovali kultivační metodou.

Mykotoxiny (ochratoxin A  a aflatoxiny) byly stanoveny tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC -MS/MS).

K určení obsahu nikotinu, pyrrolizidinových a tropanových alkaloidů jsme použili metodu tandemové hmotnostní spektrometrie ( LC - MS/MS)

Množství obsažených pesticidů jsme zjišťovali plynovou chromatografií s plamenofotometrickou detekcí (GC FPD), plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem, plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD), tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) a  hmotnostní spektrometrií s negativní chemickou ionizací (GC-NCI-MS).

Antrachinon byl stanoven plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií GC MS/MS.

Stanovení dusičnanů probíhalo metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV).

Přihlásit